PL EN


2012 | 8 | 137-154
Article title

Znaczenie etyki biznesu w kształtowaniu współczesnych norm i wartości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The role of business ethics is the main subject of this article. A lot of emphasis has been placed on this issue recently both in non-profit and profit activities, because it enhances managerial and employees’ sense of responsibility for compliance of their actions and results of business activities of a company with current ethical norms in the society. The article aims to highlight the role of business ethics in education and then applying it in business. It is a sign of proper treatment of employees and customers and creating value added, which is often neglected in a program of managerial studies. It is said that law limits enterprise activity “from outside”, while ethics limits it “from inside”. Is ethical behaviour a barrier though? This article presents business ethics as a chance to reinforce an enterprise image and build a corporate advantage on the market. It shows a necessity of behaviours in line with ethical rules behaviour in promotion, advertisement, sales promotion etc. that requires credible information without unethical manipulation. And where we can learn about business ethics – in education, especially because the analysis of businessmen behaviour in Poland requires work from scratch.
Keywords
PL
etyka   biznes  
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Polska
References
 • Bem-Kozieł K., 2008, Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków.
 • Brandt R.P., 1996, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Davies E., Flanders S., Star J, 1991, Who are the world’s most successful companies?, “Business Strategy Review” London Business School, Summer.
 • Dietl J., Gasarski W. (red.), 1997, Etyka biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kostera M., Koźmiński A.K., 2002, Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry [w:] Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gacparski (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 • Manganelli R.L., Klein M.M., 1998, Reengineering, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Martyniak Z., 2002, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Nowak K., 2008, Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarcze opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa –– Kraków.
 • Oleksiejczuk A., Oleksiejczuk E., 2008, Etyka zarządzania w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków.
 • Sternberg E., 1998, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zieniewicz K., 1999, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-555d4af3-7336-4996-91cc-b0af323411c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.