PL EN


Journal
2019 | 1 | 299-310
Article title

Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum. Część druga: Nowe media misyjne w Polsce – geneza, treść, perspektywy

Authors
Content
Title variants
EN
From Magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after the Vaticanum Secundum. Part Two: New Missionary Media in Poland – Genesis, Content, Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W analizach prowadzonych w pierwszej części opracowania ukazano rozwój technologiczny środków społecznego przekazu, które od samego początku budziły zainteresowanie Kościoła. Analizie poddano czasopisma misyjne wydawane po Vaticanum Secundum, a także wskazano na ich aktualny kryzys. Warto podkreślić, że autor przedstawił prawdopodobne przyczyny tego zjawiska. Treścią niniejszego opracowania jest tematyka nowych mediów misyjnych w Polsce, ich powstanie, rozwój oraz perspektywy. Autor zaprezentował nowe media w perspektywie Web 1.0, 2.0 i 3.0, analizując portal, strony oraz aplikacje webowe. Ponadto przedstawił możliwości ich wykorzystania w informacji, formacji oraz animacji misyjnej.
EN
Investigations carried out in the first part of the study showed the technological development of the means of social communication, which aroused the Church’s interest from the very beginning. Missionary magazines issued after the Vaticanum Secundum were analyzed and their current crisis was pointed out. It is worth noting that the author presented the probable causes of this phenomenon. The content of this study refers to the issue of new missionary media in Poland, their origin, development and perspectives. The author presented new media in the Web 1.0, 2.0 and 3.0 perspective, scrutinizing the portal, websites and web applications. In addition, he presented some possibilities of their use in information, formation and mission animation.
Journal
Year
Issue
1
Pages
299-310
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
References
 • E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa-Bielsko-Biała 2007
 • H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Poznań 1991, nr 1, 33
 • M. Wrzos, Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po „Vaticanum Secundum”. Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym, „Nurt SVD”, nr 2, 2018
 • P. Levinson, Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2016
 • P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2006
 • www.dobrafabryka.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.fundacja.kapucyni.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.kombonianie.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.medicus.ump.edu.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misja.info [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misje.kapucyni.eu [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misje.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misje-oblaci.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misjesalezjanie.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.missio.org.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.misyjne.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.oblaci.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.rownoleznik.werbisci.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.salvatti.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.siostrymisyjne.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.sma.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.swm.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.werbisci.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.wms.sds.pl [dostęp: 15.09.2018]
 • www.wolontariatmisyjny.pl [dostęp: 15.09.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-556e0d32-5bff-42da-a02b-5ac01943d33b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.