PL EN


Journal
2015 | 1 (58) | 41-47
Article title

Komputerowy system egzaminowania

Authors
Content
Title variants
EN
Computer based examination system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most popular methods of control applied in everyday academic education is, undoubtedly, a written test of knowledge. The traditional method, known to all, has been applied for several years now in a modern layout, based on information technology devices. This article is an attempt to answer the question: Is it worthwhile to use modern information technology tools in the process of examination?
Journal
Year
Issue
Pages
41-47
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Bull J., Myles D., Computer-assisted Assessment (CAA), „Assessment series” No. 14, ftp://www.bioscience.heacademy.ac.uk/Resources/gc/assess14.pdf.
  • Konarzewski K., W obronie encyklopedyzmu, „Klocki Autonomiczne” 2000, nr 5, s. 17-20.
  • Krawiec W., Wykorzystanie platform Moodle w diagnozie edukacyjnej, XII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej - o wyższą jakość egzaminów szkolnych, materiały konferencyjne, http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=141.
  • Kuzmina I.P., Computer-based testing: advantages and disadvantages, „Journal NTU-KPI. Philosophy. Psychology. Pedagogy” 2010, No. 1, http://novyn.kpi.ua/2010-1/11-ped-Kuzmina.pdf.
  • Majewska K., Piloty interaktywne w pracy szkoły, „45 Minut” 2013, nr 71 (1), s. 38-40.
  • Majewska K., Zastosowanie sprzętu Testico Edu w nauczaniu wczesnoszkolnym, 2010, http://dreamtec.pl/uploads/download/Zastosowanie%20sprzętu%20Testico%20Edu.pdf.
  • Niemierko B., Ku czemu zmierzają egzaminy szkolne?, [w:] Niemierko B., Małecki B. (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2001.
  • Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999.
  • Pedryc-Wrona M., Formy kontroli osiągnięć uczniów w świetle reformy edukacji?, [w:] Niemierko B., Małecki B. (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-556e6b9b-56c7-418c-8ecb-a1093ec8681a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.