PL EN


2013 | 279 | 53-55
Article title

Kwalifikacja ustawowa rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10 pod kątem legalnosci ich posiadania na terenie Polski

Content
Title variants
EN
Legal classification of KESRU K-10 and ZORAKI K-10 pistols as regards their legal possession in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na rynku krajowym coraz częściej pojawiają się nowe typy i rodzaje broni palnej, wobec których istnieją sprzeczne opinie odnośnie odpowiedniego ich zakwalifikowania pod kątem przepisów art. 7 ustawy o broni i amunicji. Kwalifikacja ustawowa ma istotne znaczenie, gdyż w oparciu o nią ustala się, czy na posiadanie danej broni palnej wymagane jest, bądź nie, stosowne pozwolenie. Szczególnie sprzeczne opinie różnych środowisk i instytucji związanych z badaniami broni pojawiły się w odniesieniu do rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10. Celem niniejszego artykułu jest próba jednoznacznego rozstrzygnięcia pojawiających się rozbieżności interpretacyjnych.
EN
More and more frequently, new types of firearms have been encountered on Polish market, and they are sometimes difficult to classify under the relevant legislation (article 7 of the Polish Act on Firearms and Ammunition). The law-related classification is of high importance as it defines whether the possession of a given firearms requires a licence or not. The contradiction in interpretation of provisions in law has been apparent particularly in relation to KESER K-10 and ZORAKI K-10 revolvers. The hereby article aims to solve unambiguously these interpretation discrepancies.
Year
Issue
279
Pages
53-55
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • ekspert w Zakładzie Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-556f1c02-6771-4b90-b0e9-36a7941107f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.