PL EN


2004 | 2/2004 (4) | 85-93
Article title

Decyzje producentów wobec marek pośredników handlowych

Authors
Content
Title variants
The producers' decisions towards the brands of trade intermediaries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule przedstawione zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych w roku 2003 na próbie 184 przedsiębiorstw. Przedstawiciele różnych branż prezentowali swoje stanowisko dotyczące produkcji wyrobów pod marką pośrednika handlowego. Wypełniając kwestionariusz ankiety, udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące szans rozwoju, jakie daje współpraca z dystrybutorem oraz zagrożeń kryjących się w umowach z pośrednikami handlowymi. Ponadto, dzięki przeprowadzonym badaniom, można było określić zakres obowiązków przypisanych każdej ze współpracujących ze sobą stron. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na określenie czynników determinujących decyzje producentów o współpracy z dystrybutorem oraz marketingowe konsekwencje wybranej drogi działania.
EN
The article presents the results of my study performed in 2003 on a sample of 184 companies. The representatives of different trade branches presented their attitude towards the production of goods under the brand of a trade intermediary. Through a questionnaire they answered questions concerning the chances of development through cooperation with the distributor, and the risks hidden in agreements with trade intermediaries. The research also determined the duties ascribed to each of the cooperating sides. The analysis of the obtained answers determined the factors determining the producers' decisions about cooperating with a distributor and the marketing consequences of the taken course of action.
Keywords
Year
Issue
Pages
85-93
Physical description
Dates
published
2004-06-15
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Pieniak, J. 2001. Niepewna przyszłość marek własnych , Marketing w praktyce, nr 7/2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55719ab2-2651-49a0-af65-add1c87814dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.