PL EN


Journal
2014 | 15 | 55-62
Article title

Mobilność w ocenie jakości życia młodych katowiczan (na przykładzie studentów i uczniów)

Authors
Title variants
EN
Mobility in the evaluation of the quality of the life of young inhabitants of Katowice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem oceny jakości życia w Katowicach w kategorii mobilności. Ocenę (wstępną) dokonano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na grupie studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uzyskane wyniki stanowią ciekawą przestrzeń badawczą, wskazując na odczucia młodych ludzi w zakresie przyszłych działań mogących podnieść odczuwany poziom jakości życia w Katowicach.
EN
In the article a problem of the evaluation of the quality of living in Katowice in the category was taken mobilities. Evaluation (preliminary) they made students based on questionnaire surveys conducted on the group (stationary and nonstationary) of Economic University in Katowice. Achieved results constitute the interesting research space, showing the quality of living in Katowice young people to feelings in future action being able to raise the felt level.
Journal
Year
Issue
15
Pages
55-62
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Gałęski B., 1977, Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne” 1.
  • Tomaszewski T., 1976, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa.
  • Trzebiatowski J., 2011, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Heath” 46(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5571dedd-a19b-47fe-9b28-0892d5e69421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.