PL EN


Journal
2019 | 12 | 153-170
Article title

Dimensions and Functions of Educational Space of Modern Europe (with particular reference to the European Union)

Content
Title variants
PL
Wymiary i funkcje przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej)
Conference
-
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt of categorization and characterization of the educational space of modern Europe. At the beginning the author defined and determined its boundaries with particular reference to the European Union. The basic deliberations concentrate on the analysis of the dimensions and functions of educational space of modern Europe, underlying its multidimensionality and specificity of functioning, inter alia, in political, social, economic field. Three dimensions of the educational space have been considered: social-cultural, material, virtual-technological and its three functions: informational, axiological, and social ones. In the presented studies the author referred to a few scientific methods appropriate for social sciences: the method of system, comparative, and institutional- legal analysis. In these analyses both the sources of primary character and the literature on the subject were used. The official internet pages of the entities functioning in or studying the European educational space were widely used.
PL
Artykuł jest próbą kategoryzacji i charakterystyki przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy. Na początek zdefiniowano oraz określono jej granice, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Zasadnicze rozważania koncentrują się na analizie wymiarów i funkcji przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy, z naciskiem na jej wielowymiarowość i specyfikę funkcjonowania, m.in. w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej. W rozważaniach uwzględniono trzy wymiary przestrzeni edukacyjnej: społeczno-kulturalny, materialny, wirtualno-technologiczny oraz trzy jej funkcje: informacyjną, aksjologiczną oraz społeczną. W prezentowanych badaniach odwołano się do kilku metod badawczych właściwych dla nauk społecznych: metody analizy systemowej, komparatystycznej i instytucjonalno – prawnej. W analizach wykorzystano tak źródła o charakterze pierwotnym jak i literaturę przedmiotu. Szeroko sięgnięto do oficjalnych stron internetowych podmiotów funkcjonujących lub badających europejską przestrzeń edukacyjną.
Journal
Year
Issue
12
Pages
153-170
Physical description
artykuł naukowy
Document type
-
Dates
published
2019-11-10
References
Notes
PL
brak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5577c09f-a280-4488-aa41-6045ebcab9f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.