Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 153-170

Article title

Dimensions and Functions of Educational Space of Modern Europe (with particular reference to the European Union)

Content

Title variants

PL
Wymiary i funkcje przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej)

Conference

-

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is an attempt of categorization and characterization of the educational space of modern Europe. At the beginning the author defined and determined its boundaries with particular reference to the European Union. The basic deliberations concentrate on the analysis of the dimensions and functions of educational space of modern Europe, underlying its multidimensionality and specificity of functioning, inter alia, in political, social, economic field. Three dimensions of the educational space have been considered: social-cultural, material, virtual-technological and its three functions: informational, axiological, and social ones. In the presented studies the author referred to a few scientific methods appropriate for social sciences: the method of system, comparative, and institutional- legal analysis. In these analyses both the sources of primary character and the literature on the subject were used. The official internet pages of the entities functioning in or studying the European educational space were widely used.
PL
Artykuł jest próbą kategoryzacji i charakterystyki przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy. Na początek zdefiniowano oraz określono jej granice, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Zasadnicze rozważania koncentrują się na analizie wymiarów i funkcji przestrzeni edukacyjnej współczesnej Europy, z naciskiem na jej wielowymiarowość i specyfikę funkcjonowania, m.in. w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej. W rozważaniach uwzględniono trzy wymiary przestrzeni edukacyjnej: społeczno-kulturalny, materialny, wirtualno-technologiczny oraz trzy jej funkcje: informacyjną, aksjologiczną oraz społeczną. W prezentowanych badaniach odwołano się do kilku metod badawczych właściwych dla nauk społecznych: metody analizy systemowej, komparatystycznej i instytucjonalno – prawnej. W analizach wykorzystano tak źródła o charakterze pierwotnym jak i literaturę przedmiotu. Szeroko sięgnięto do oficjalnych stron internetowych podmiotów funkcjonujących lub badających europejską przestrzeń edukacyjną.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

153-170

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

References

Notes

PL
brak

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5577c09f-a280-4488-aa41-6045ebcab9f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.