PL EN


2017 | 24 | 187-201
Article title

KS. KAZIMIERZ ZAWAŁKIEWICZ (1879−1925)

Title variants
EN
REV. KAZIMIERZ ZAWAŁKIEWICZ (1879-1925)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fr Kazimierz Zawałkiewicz was born on the 29th of August,1879 in Złoczów. He was a gymnasium student in Złoczów and Sanok. His priesthood was started in divinity school in Lwów in the autumn of 1901, and continued in divinity school in Przemyśl. He took holy orders on the 29th of June, 1906. Fr Kazimierz took a vicar in Błażowa and Staromieście. In his priestly work, he got involved in the catholic association activity, mostly Social-Catholic Association. In the year of 1913 he became a parish priest in Zaczernie (near Rzeszów). Fr Zawałkiewicz truly took care of parish buildings and gave up time for social work. He contributed to reactivation of fire brigade in Zaczernie, and he took educational initiatives. His efforts resulted in the construction of school in belonging to parish Tajęcina. Fr Kazimierz Zawałkiwicz died on the 8th of April 1925. His body rested in the cementary in Zaczernie.
Contributors
References
 • Źródła archiwalne
 • Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu
 • Akta Personalne Księży. Tabele Służbowe: ks. Jana Guzego, ks. Kazimierza Zawałkiewicza
 • Teczka: „Dekanat Rzeszowski – 6”, sygn. XXII/6
 • Teczka: „Parafia Zaczernie – 1”, sygn. 317/1
 • Teczka: „Parafia Zaczernie – »Zwitki«”
 • Zbiory archiwalne Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu
 • Kronika szkolna
 • Źródła drukowane
 • Catalogus universi venerabilis cleri saecularis et regularis archidioecesis leopoliensis rit. lat. pro anno domini MCMI, Leopoli 1901
 • Catalogus universi venerabilis cleri saecularis et regularis archidioecesis leopoliensis rit. lat. pro anno domini MCMIII, Leopoli 1903
 • Elenchus cleri dioeceseos rit. lat. premisliensis pro Anno domini 1924, Premisliae MCMXXIV
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1905, Premisliae 1904
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1906, Premisliae 1905
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1907, Premisliae 1906
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1908, Premisliae 1907
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1909, Premisliae 1908
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1913, Premisliae 1912
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1914, Premisliae 1913
 • Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. premisliensis pro anno domini 1917, Premisliae 1916
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. XIII: Województwo lwowskie, Warszawa 1924
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Złoczowie za rok szkolny 1891, Złoczów [1891]
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Złoczowie za rok szkolny 1895, Złoczów [1895]
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Złoczowie za rok szkolny 1897, Złoczów [1897]
 • Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1892, Sanok 1892
 • Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1898, Sanok 1898
 • Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1898/9, Sanok 1899
 • Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1899/900, Sanok 1900, s. 48.
 • Sprawozdanie z pracy katolicko-społecznej w dyecezyi przemyskiej za czas od sierpnia r. 1911, t.j. od „Kongresu Maryańskiego”, urządzonego w Przemyślu, do czerwca r. 1914, KDP, R. XIV, czerwiec 1914, z. 6
 • Sprawozdanie z działalności Związku katolicko-społecznego i połączonego z nim Bractwa N.M.P. król. Kor. Pol. w dyecezyi przemyskiej, KDP, R. XI, lipiec i sierpień 1911, z. 7 i 8
 • Sprawozdanie z założenia Związku katolicko-społecznego w parafiach dyecezyi przemyskiej za rok 1906, KDP, R. VII, luty 1907, z. 2
 • Wizytacya kanoniczna J. E. Ks. Biskupa Józefa Sebastyana Pelczara, dokonana w maju 1910 r., KDP, R. X, wrzesień 1910, z. 9
 • Wizytacye kanoniczne w r. 1907 dokonane przez Najprzew. Ks. biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera, KDP, R. VII, październik 1907, z. 10; KDP, R. VII, listopad 1907, z. 11,
 • Wizytacye kanoniczne dokonane przez Najprzew. Ks. Biskupa Sufragana Karola Józefa Fischera w roku 1911, KDP, R XI, październik i listopad 1911, z. 10 i 11
 • Wyższe święcenia, KDP, R. VI, marzec-kwiecień 1906, z. 2
 • Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych, KDP, R. VI, lipiec-sierpień 1906, z. 4; KDP, R. VIII, marzec 1908, z. 3; KDP, R. VIII, lipiec i sierpień 1908, z. 7 i 8; KDP, R. XIII, maj i czerwiec 1913, z. 5 i 6; KDP, R. XIII, maj i czerwiec 1913, z. 5 i 6; KDP, R. XIII, styczeń 1913, z. 1; KDP, R XXV, maj 1925, z. 5; KDP, R. XXV, czerwiec, lipiec i sierpień 1925, z. 6-8
 • Opracowania
 • Lech M., Skała B., Dzieje parafii w Zaczerniu, Rzeszów 1999
 • Stopa M., Stopa A., Zaczerska Straż Pożarna 1905−2005, Zaczernie 2005
 • Walicki B., Katecheci parafii w Sokołowie Małopolskim na początku XX wieku (1900−1920), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 95 (2011)
 • Walicki B., Słudzy ołtarza. Duszpasterze sokołowscy pierwszej połowy XX wieku. Szkice biograficzne, Sokołów Małopolski 2012
 • Walicki B., Zaczernie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XX: VÁC – Żywy Różaniec, red. Gigilewicz E. i in., Lublin 2014
 • Prasa
 • Kronika, „Gazeta Lwowska”, nr 143, 25 czerwca 1913
 • Wiadomości dyecezyalne, „Gazeta Lwowska”, nr 105, 9 maja 1913
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-557a0b5d-39f9-4a8f-9ca6-d952b56b3103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.