PL EN


2017 | 463 | 251-260
Article title

Od doskonalenia procesów do tworzenia strumienia wartości w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa produkcyjne branży motoryzacyjnej wdrażają koncepcje strumieni wartości, których celem jest uzyskiwanie efektów w postaci bardziej elastycznych procesów oraz niższych kosztów magazynowania międzyoperacyjnego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się, a w praktyce stosuje dwie metody (podejścia do) wdrażania strumieni wartości w przedsiębiorstwach: rewolucyjną i ewolucyjną. Artykuł ma na celu przybliżenie tych metod wdrażania strumieni wartości oraz zaprezentowanie przykładu wdrożenia koncepcji strumienia wartości w określonym przedsiębiorstwie, które wybrało jedną z powyższych metod. Artykuł ma charakter praktyczny, a podstawowymi metodami badawczymi, wykorzystanymi do jego przygotowania, są obserwacja uczestnicząca i case study.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55807e28-712e-4227-a413-545ddd522424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.