PL EN


2020 | 47 | 3(552) | 1-3
Article title

POLITYKA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SOCIAL POLICY IN ACTION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor, koncentruje się na powiązaniach pomiędzy polityką gospodarczą i polityką społeczną, kładąc przy tym nacisk na to, że powiązania te nie mają jednokierunkowego charakteru, a polityka społeczna nie jest skrępowana jakimś rodzajem gospodarczego determinizmu. Drugi wątek tekstu to prezentacja i argumentacja na rzecz tezy, wedle której decyzje o charakterze „strategicznym” powinny być rozważane także na poziomie ich skutków dla polityki społecznej w wymiarze sektorowym czy branżowym. Wreszcie autor kładzie nacisk na to, że praktyczną formą polityki społecznej, zwłaszcza zaś polityki kształtowania struktury dochodów gospodarstw domowych, są decyzje podejmowane na poziomie przedsiębiorstw.
EN
The first and major thesis of the paper indicate the need to integrate social policy and economic policy and careful analysis of the variety of links between the two. Author indicates also the need to integrate policy decisions made on the ‘strategic’ level of policy with policy outcomes that appear within particular, sectoral settings affected by such ‘strategic’ decisions. Author argues also that family incomes structure should to be shaped not only by economic but also by social considerations taking into account an idea of social justice. Within this framework social policy decisions made by companies are of particular importance.
Year
Volume
47
Issue
Pages
1-3
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5587dff4-1ad6-48e6-86a7-37e3159c0265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.