PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 127-142
Article title

Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach

Authors
Title variants
EN
The hip-hop subculture’s view of the world and the lives of its young members
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten przedstawia badania porównawcze prowadzone na młodzieży będącej reprezentantami subkultury hip-hopu i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach. Koncepcja przeprowadzonych badań opierała się na dwukrotnej rekonstrukcji obrazu współczesnej młodzieży; pierwszej – na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej i opublikowanych pod tytułem "Młodzież 2008"i drugiej – na podstawie analizy tekstów utworów hip hopowych oraz graffiti. Istotnym etapem badań było porównanie dwóch uzyskanych w ten sposób obrazów; ogólnego obrazu współczesnej młodzieży wynikającego z badań CBOS i obrazu wynikającego z badań wytworów subkultury hip hopowej. Artykuł przedstawia próbę charakterystyki pokolenia współczesnej młodzieży. Celem badań było ukazanie poglądów, systemu wartości, planów i dążeń młodego pokolenia.
EN
The article relates to a comparative study carried out with representative hip-hop sub-culture and other “unorganized” subcultures. The concept of the studies is based on an image reconstruction gained from a research conducted by the Public Opinion Research Centre (CBOS) – Youth 2008”, on the basis of lyrics from hip hop songs and on hip hop graffiti. The paper presents some characteristics of Polish young generation. The aim of this study is to present ideas, morality, plans and aspirations of the younger generation on the basis of hip hop lyrics in comparison with the results of research conducted by CBOS.
Issue
Pages
127-142
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Ablewicz K., Heremeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków1994.
  • Centrum Badania Opinii Społecznych, Praca zbiorowa, Młodzież 2008, Warszawa 2009.
  • Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.
  • Śliwerski B., Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne. Wstęp. w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, tom 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5599c51c-2289-453b-a9dc-533201e44a9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.