PL EN


2018 | 9 | 2 | 122-126
Article title

Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”

Authors
Content
Title variants
EN
Report on the Implementation of the MNiSW Project „Do Not Talk to Me ENIGMAtically”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Treść artykułu stanowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Projekt realizowany był przez Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych i dotyczył algorytmiki i szyfrowania danych. Swoim zasięgiem projekt objął całe woj. podkarpackie.
EN
Due to the fact that the Ministry of Science and Higher Education implemented the Youth University as part of the program. The project was carried out by the University of Rzeszów, the Pedagogy Faculty, the General Teaching and Educational Systems Department and deals with algorithms and data encryption. The entire province of Podkarpackie covered the project’s reach.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
122-126
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Bauer, F. (2003). Sekrety kryptografii. Gliwice: Helion.
  • Gleick, J. (2012). Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja. Kraków: Znak.
  • Grajek, M. (2013). Nie tylko Enigma. Warszawa: PWN.
  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf (25.03.2017).
  • Warchoł, T. (2017). Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej – warsztaty interaktywne. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), 46–50. DOI: 10.15584/eti.2017.2.5.
  • Wobst, R. (2001). Cryptology Unlocked. Wiley: Pearson Education Deutschland GmbH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55a86cc0-bbe7-4529-b1bc-376ae72ae480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.