PL EN


2017 | 2 | 177-188
Article title

Niemcy wobec przebudowy strefy euro przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku

Content
Title variants
EN
Germany towards Eurozone reforms before the Bundestag election 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy toczącej się debaty w Niemczech nt. przyszłości Unii Europejskiej. Celem jest ustalenie, czy elity polityczne są przygotowane do odstąpienia od dominującej koncepcji Unii Gospodarczo- Walutowej. Koncepcja ta bazuje na przekonaniu, że ceny powinny pozostać stabilne i że mechanizmy rynkowe jako takie są zdolne do kierowania całością życia ekonomicznego bez pomocy zewnętrznej lub zakłóceń. Artykuł oferuje przegląd opinii i reakcji niemieckich ekspertów ekonomicznych, ukazując, że idee prezydenta Francji E. Macrona dotyczące zreformowania strefy euro spotykają się z oddźwiękiem w Niemczech. Ich implementacja jest rozważana w kontekście głębszych reform ekonomicznych podjętych przez Francję. Z drugiej strony jednak francuska propozycja ustanowienia odrębnego budżetu strefy euro spotyka się z małym entuzjazmem. Z niemieckiego punktu widzenia nie ma zbytnio sensu rezygnować z suwerenności w zakresie polityki fiskalnej.
EN
The article examines the ongoing debates on the future of the European Union taking place in Germany. It seeks to determine whether the country’s political elites are prepared to depart from the dominant concept of the Economic and Monetary Union. The concept is based on the conviction that prices are set to remain stable and that market mechanisms alone will prove suffi cient to guide all economic activities without external help or interference. The article provides an overview of the opinions and reactions by German economic experts showing that the French president Macron’s ideas for reforming the eurozone resonate well with the Germans. Their implementation is being considered in the context of more profound economic reforms being adopted by France. However, the French proposals to establish a separate eurozone budget have met with little enthusiasm. From the German perspective, it makes little sense to give up sovereignty in setting the country’s own fi scal policy.
Year
Issue
2
Pages
177-188
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55adb7db-cc8f-46b2-bd7b-a6afa9425af1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.