PL EN


2013 | 13 | 189-200
Article title

Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Joint territorial strategies in social-economic development programming
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the global economy, where there is a competition among operators, and those of them which are socially and economically strong with unique values win, there is a slow process of joining of some territorial units so they can cooperate. The cooperation is based on freedom and partnership rules. Joint development strategies let them easily reach local and European funds, gain macroregion cohesion in economic, social and territorial dimension and intend to make macroregion inside and outside networked. Long-term cooperation is planned. Its result is the creation of mega unit, which will be strong (economically and socially), cooperative, and will be using effects of scale and synergy.
Year
Issue
13
Pages
189-200
Physical description
Contributors
author
References
  • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (DzU z 1993 r. nr 61, poz. 287).
  • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C33C1256E86004711F1/$file/karta.pdf (data dostępu: 12.10.2013).
  • Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.
  • Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej, zawarte w dniu 26 sierpnia 2010 r.
  • Strategia dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.
  • Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020” (MP z 2013 r., poz. 641).
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2013 r., poz. 596, ze zm.).
  • Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, J. Szlachta, W. Dziemianowicz, P. Nowicka, przy współpracy Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55b0cabc-6194-48fc-994e-000f1214059e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.