PL EN


2015 | 6 | 4 | 9
Article title

Przypadek banku Palmas z Brazylii jako sposób na walkę z lokalnym kryzysem XXI wieku

Content
Title variants
EN
Bank Palmas case from Brazil as a way to fight with local crisis the XXI century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność Banku Palmas z Brazylii, który działając na zasadach demokratycznego uczestnictwa i poprzez wykorzystanie własnej waluty osiągnął wielki sukces. W obecnych czasach, gdzie większość krajów zmaga się ze skutkami mniejszych bądź większych kryzysów gospodarczych doświadczenia banku z Brazylii wykorzystującego koncepcje gospodarki solidarnej, mogą stać się ważną wskazówką dla Państw ogarniętych kryzysem. Celem autora było przedstawienie jak gospodarka solidarna zakładająca integrację producentów i konsumentów, w której krąży pieniądz może przyczynić się do walki z bezrobociem oraz do wzrostu dochodów i poziomu życia lokalnej społeczności.
EN
This paper describes the activities of the Bank Palmas from Brazil who, acting on the principles of democratic participation and by using its own currency achieved great success. In these times, where most countries are coping with a smaller or larger economic crisis, the bank’s experience in Brazil, using concepts of solidarity economy, may be an important clue for crisis Countries. The aim of the author was to show how the solidarity economy which assumes the integration of producers and consumers, in which circulates money can contribute to the fight against unemployment and to increase incomes and living standards of the local community.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55b6fe2f-3fa5-469d-9e7d-e5cd98f2cbb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.