PL EN


2009 | 51 | 7-24
Article title

Uwolnić informację!

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
51
Pages
7-24
Physical description
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • Abramson N., Teoria informacji i kodowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 • Badurek J., Przestrzeń informacyjna, „Computerworld” 2007 [online] http://www.computerworld.pl/news/320842/Przestrzen.informacyjna.html [dostęp: 4 grudnia 2008].
 • Bluhm R., Kosteleck´y V.A., Lane Ch.D., Russell N., Clock-Comparison Tests of Lorentz and CPT Symmetry in Space, „Physical Review Letters” 2002, vol. 88, nr 9, s. 090801-1-4, [online] http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.090801
 • Chmielewska-Gorczyca E., Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 • Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków: Wydaw. UJ, 2002.
 • Gibson J.J, The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston: Houghton Mifflin, 1966.
 • Hasło: Informacja, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, T. 4, [red. naczelny Andrzej Maryniarczyk, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003.
 • Hasło: Informacja, [w:] Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa: Wydaw. SBP, 2002, s. 89.
 • Hetmański M., Kiedy informacja staje się wiedzą, „Computerworld” [on-line] WWW: http://bi.computerworld.pl/artykuly/55488 _ 1/Kiedy.informacja.staje.sie.wiedza.html. [dostęp: 4 grudnia 2008].
 • Kossecki J., Metacybernetyka, Kielce: Warszawa; [s.n.], 2005.
 • Losee R.M., A Discipline Independent Definition of Information, “Journal of the American Society for Information Science” 1997, T. 48, nr 3, s. 254-269.
 • Majewski Z., Dokument i dokumentacja, wyd. 2 popr., Warszawa: Państ. Osrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1956.
 • Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970.
 • Pacek J., W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu, „EBIB” 2007, nr 5 [on-line] WWW: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?pacek [dostęp: 27 sierpnia 2008].
 • Przelaskowski W., Problemy informacji naukowej, Warszawa: WDN, 1979.
 • Salart D., Baas A., Branciard C., Gisin N., Zbinden H., Testing the speed of ‘spooky action at a distance’, „Nature” 2008, vol. 454, s. 861-864 [on-line] doi: 10.1038/nature07121. [dostęp: 22 sierpnia 2008].
 • Stonier T., Information and the Internal Structure of the Universe: an exploration into information physics, London; New York: Springer-Verlag, 1990.
 • Stonier T., Towards a New Theory of Information, “Journal of Information Science” 1991, nr 17 (5), s. 257-263.
 • Teller T., Atomy zawierają, przenoszą i przetwarzają informacje [on-line] http://www.ingeneza.com/pl_ingeneza.html. [dostęp: 13 sierpnia 2008].
 • Tysiące razy szybciej niż światło. Cytadela [on-line] http://www.cytadela.net.pl/?p=438. [dostęp: 22 sierpnia 2008].
 • Wienner N., Cybernetix or Control and Communication in the Animal and the Machine, Paris: Hermann; Cambridge: the Technology Press; New York: John Wiley & Sons, 1948.
 • Wikipedia [on-line] http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_ nieoznaczoności. [dostęp: 20 listopada 2008].
 • Wnuk M., Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996 [on-line] WWW: http://www.kul.edu.pl/files/57/pracownicy/wnuk/istota/Marian_Wnuk_Istota-ksiazka.pdf. [dostęp: 26 sierpnia 2008].
 • Zeilinger A., Cieśliński P., (rozm.), Kwantowe dziwacta, Gazeta Wyborcza 2008, 240 [on-line] http://wyborcza.pl/175476,5801859,Kwantowe_dziwactwa.html. [dostęp: 18 listopada 2008].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55b7111f-565d-4f0a-8aa6-e2b5fb7cbdaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.