Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 73-95

Article title

Krytyka kapitalizmu i liberalnej demokracji z perspektywy współczesnego buddyzmu. Wybrane przykłady tajskiej myśli społecznej

Authors

Content

Title variants

EN
Critique of the capitalism and liberal democracy from modern Buddhism point of view. Notes of some Thai thought

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł omawia wybrane koncepcje tajskiej myśli buddyjskiej, krytycznej wobec liberalnej demokracji oraz kapitalistycznego porządku ekonomicznego. Przykładami tej myśli są: koncepcja "dhamicznego socjalizmu" Buddhadasy bhikkhu, założenia "ekonomii środka" Prayudha Payutto oraz tezy na temat zrównoważonej gospodarki i moralnych rządów Sulaka Sivaraksy. Wszyscy wymienieni autorzy bazują na doktrynalnych podstawach głównego nurtu współczesnego buddyzmu theravada w Tajlandii oraz są uznawani za reprezentantów "buddyzmu społecznie zaangażowanego".
EN
The article describes chosen concepts of Thai Buddhist thought, which is critical to liberal democracy and capitalist order. The examples of the thought are: Buddhadasa Bhikkhu's conception of "dhammic socialism"; the idea of "middle - way economics" forcing by Prayudh Payutto and Sulak Sivaraksa's thesis on balanced economics and moral governments. All three authors mentioned above refer to the doctrinal basis of the modern Theravada Buddhism mainstream in Thailand as well as they are recognized as the representatives of "Socially engaged Bhuddism".

Year

Issue

1

Pages

73-95

Physical description

Dates

published
2016-03

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Badiner A. H. (2004). Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 • Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!
 • Baudrillard J. (2006a). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Sic!
 • Baudrillard J. (2006b). W cieniu milczącej większości, albo kres sfery społecznej. Warszawa: Sic!
 • Bauman Z. (2007). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic!
 • Bauman Z. (2010). Socjalizm. Utopia w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Bochniarz H. (2015). Etatów nie będzie. [Wywiad z G. Sroczyńskim z 18.02.2015], http://wyborcza.pl/duzyformat/1,143624,17430930,Henryka_Bochniarz__Etatow_nie _bedzie.html [10.04.2015].
 • Buddhadadasa B. (1991). The Natural Cure for Spiritual Disease: A Guide into Buddhist Science. Bangkok: Vuddhidamma Fund.
 • Buddhadasa B. (b.r.w.). The Hanbook for Mankind. Buddha Dharma Education Association Inc. [wydanie elektroniczne].
 • Buddhadasa B., Paticcasamuppāda – część 1, część 2, część 3, [w:] http://sasana.wikidot.com/paticcasamuppada-czesc-1, http://sasana.wikidot.com/paticcasamuppada-czesc-2, http://sasana.wikidot.com/paticcasamuppada-czesc-3 [ 20.01.2014].
 • Changkwanyuen P. (2003). Dhammic Socialism: Political Thought of Buddhadasa Bhikku. „The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies”, Vol. 2, No. 1, 115-137.
 • Deegalle M.(2013). Visions of the Dharmaraja: Conceptualizations of ‘Just Ruler’ in Theravada Buddhist Societies in South and Southeast Asia [w:] KPI Congress XVth: Dharmaraja [materiały konferencyjne]. Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, 40-65 [wydanie elektroniczne].
 • Freedman A. L. (2006). Political Change and Consolidation: Democracy’s Rocky Road in Thailand, Indonesia, South Korea, and Malaysia. New York: Palgrave Macmillian.
 • Garfield J. L. (2002). Empty Words: Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation. New York: Oxford University Press.
 • Hanh T. H. (2002). No Death, No Fear: Comforting Wisdom for Life. New York: Riverhead Books.
 • Hanh T. H. (2012). Świat w naszych rękach. W trosce o środowisko i pokój na Ziemi. Warszawa: Czarna Owca.
 • Hanh T. H. (2013). Cud uważności. Prosty podręcznik medytacji. Warszawa: Czarna Owca.
 • Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. United Nations Development Programme.
 • King S. B. (2009). Socially Engaged Buddhism. Honolulu: University of Hawai'i Press.
 • Kossakowski R. (2011). Budda w erze konsumpcji. Rzecz o spotkaniu Wschodu i Zachodu. Toruń: Adam Marszałek.
 • Krawczyk T. (2009). Wizja "dobrego państwa" w świetle koncepcji Gross National Happiness i pierwszego projektu Konstytucji Królestwa Bhutanu z 2005 roku [w:] Lisowska A., Jabłoński A. W. (red.) Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka. Toruń: Adam Marszałek, 199 - 221.
 • Kusalasaya K. (1983). Buddhism in Thailand: Its Past and Its Present. Kandy: Buddhist Publication Society.
 • McCargo D. (2012). The Changing Politics of Thailand’d Buddhist Order. "Critical Asian Studies", vol. 44, no. 4/2012, 627 - 642.
 • Mishra P. P. (2010). The History of Thailand. Santa Barbara: Greenwood.
 • Payutto P. [Phra Devbedi] (1992). Buddhist Economics. Bangkok: Mahachulalongkornrajvidayalaya/ Buddhist University Press [wydanie elektroniczne].
 • Payutto P. [Phra Rajavaramuni] (1987). Freedom: Invidual and Social. Bangkok: Graphico.
 • 95
 • Payutto P. A. [Phra Brahmagunabhorn] (2010). Buddhism and the Business World: The Buddhist Way to Deal with Business. B.m.r: Chandrpen Publishing House [wydanie elektroniczne]. Payutto P. A. Cz. (2004). Buddyjskie spojrzenie na pojęcia ekonomiczne [w:] Badiner A.H. (red.) Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co, 99-117. Puntarigvivat T. (2003). Buddhadasa Bhikkhu and Dhammic Socialism. "The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies", Vol. 2 No. 2, 189 - 207. Puntarigvivat T. (2013). Thai Buddhist Social Theory. Bangkok: Sahadhammika Co. Schumacher E.F. (1981). Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę z założeniem, że człowiek coś znaczy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Sirikanchana P. (b.r.w.). In Schearch of Thai Buddhism. Bangkok: World Buddhist Uniwersity [wydanie elektroniczne]. Sivaraksa S. (1996). Alternative Developement from a Buddhist Perspective. „South East Asian Review”, Vol. XXI, Nos. 1 & 2, January – December 1996, 51-54. Sivaraksa S. (2005). Contflict, Culture, Change: Engaged Buddhism in a Globalizing World. Boston: Wisdom Publications. Sivaraksa S. (2009). The Wisdom of Sustainability: Buddhist Economics for the 21st Centuary. Kihei: Koa Books. Tambiah S. J. (1976). World Conqueror and World Renouncer: A Study of Buddhism and Polity in Thailand against a Historical Backgrund. New York: Cambridge University Press. Tideman S. G. (2011). Gross National Happiness [w:] Zsolnai L. (ed.) Ethical Priciples and Economic Transformation – a Buddhist Approach. „Issues in Business Ethics”, Vol. 33, Budapest: Springer, 133-153. Zsolnai L. (2011). Ethical Priciples and Economic Transformation – a Buddhist Approach. „Issues in Business Ethics”, Vol. 33, Budapest: Springer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-55ba2a1d-3898-45bd-ab48-624bce1198df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.