PL EN


2013 | 129 | 135-144
Article title

Redystrybucyjne konsekwencje opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1995-2009

Content
Title variants
EN
The Redistribution Consequences of Taxing the Consumption of Polish Households with Value Added Tax According to Socio-Economic Groups in the Years 1995-2009
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Indirect taxes are an efficient source of income. These taxes play mainly fiscal roles. Social effects of their functioning seem to be just a side effect. Pursuing social policy in Poland is mainly left to direct taxes. However, a fiscal system shouldn't be the system in which the total amount of direct and indirect taxes charge the most the households of the lowest and average incomes, as it creates certain risks in the functioning of a contemporary Polish family. The aim of the article is to define redistribution effects of taxing the consumption of Polish households with Value Added Tax according to socio-economic groups in the years 1995-2009.
Year
Volume
129
Pages
135-144
Physical description
Contributors
References
  • B. Dobrowolska: Ekonomiczne konsekwencje opodatkowania konsumpcji indywidualnej w procesie integracji z Unią Europejską. Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wacławy Starzyńskiej, Łódź 2008.
  • M. Styczeń, I. Topińska: Podatki i wydatki socjalne jako narzędzia redystrybucji dochodów gospodarstw domowych. Opracowania PBZ, z. nr 4, Warszawa 1999, s. 12.
  • T. Nagel, J. Neneman: Effects of a Reform of Private Consumption Taxation in Poland. W: Economic Transformation in Poland. Red. M. Belka, H.G. Petersen. Campus Verlag, Frankfurt 1995, s. 212.
  • H. Kuzińska: Rola podatków pośrednich w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 243.
  • I. Kudrycka, M. Radziukiewicz: Obciążenia gospodarstw domowych podatkami pośrednimi w roku 1995. "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 11, s. 58.
  • A. Krajewska: Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie. PWE, Warszawa 2004, s. 51-52.
  • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński. Difin, Warszawa 2004, s. 37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55beb81f-668b-46ff-a9cb-603ab39733cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.