PL EN


2014 | 1 | 27-35
Article title

O ideologizacji przekonań i postaw estetycznych (wokół publicznego sporu na temat artystycznej instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela w Warszawie)

Authors
Content
Title variants
EN
On the ideologization of aesthetic standpoints and attitudes (around the public dispute over the artistic installation “Tęcza” [“Rainbow”] located in Pl. Zbawiciela [Savior’s Square] in Warsaw)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main issue of the article is the process of ideologization of the discourse on modern art. The author analyses media statements following the burning down of Julita Wójcik’s art installation “Tęcza” in Warsaw. The dispute mentioned did not focus on the aesthetic judgements, but on the symbolic value of the work. Built to symbolize the tolerance for homosexuals, the installation prompted intense aggression (both physical and verbal) among representatives of the extreme right. The author juxtaposes statements coming from both sides of the conflict. What merits particular attention here is the strategy of hybridization of discourses that are mutually exclusive (discourse of tolerance and discourse of exclusion). It aims at devaluing the discourse of tolerance and “softening” the negative image of the discourse of exclusion.
Year
Issue
1
Pages
27-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bartmiński J., 2008: Polifoniczność tekstu czy podmiotu? Podmiot w dialogu z samym sobą. W: Bartmiński J., Pajdzińska A., red.: Podmiot w języku i kulturze. Lublin, s. 161–185.
 • Bourdieu P., 1993: Language and Symbolic Power. Cambridge.
 • Czachur W., 2011: Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. „Tekst i Dyskurs” / „Text und Diskurs” IV, s. 79–99.
 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., 1997: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków.
 • Dubisz S., red., 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Duszak A., 2010: Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu. W: Bogołębska B., Worsowicz M., red.: Styl – dyskurs – media. Łódź, s. 33–45.
 • Fairclough N., 1995: Critical Discourse Analysis. Boston.
 • Fleischer M., 2005: Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie. Wrocław.
 • Foucault M., 2002: Porządek dyskursu. Kozłowski M., tłum. Gdańsk.
 • Foucault M., 2010: Bezpieczeństwo – terytorium – populacja. Herer M., tłum. Warszawa.
 • Howarth D., 2008: Dyskurs. Gąsior-Niemiec A., tłum. Warszawa.
 • Kumięga Ł., 2011: Ekstremizm prawicowy w Niemczech z perspektywy badań nad dyskursem i dyspozytywem [online: http://www.wad.uni.lodz.pl/attachments/plik_nr_3_tekst.pdf; data dostępu: 15.07.2014].
 • Nowicka E., 2006: Świat człowieka – świat kultury. Warszawa.
 • „Oblicza Komunikacji” I, 2008: Ideologie w słowach i obrazach.
 • „Oblicza Komunikacji” II, 2009: Ideologie codzienności.
 • Reisigl M., 2010: Dyskryminacja w dyskursach. Przepiórkowska D., tłum. „Tekst i Dyskurs” / „Text und Diskurs” III, s. 27–63.
 • Reisigl M., Wodak R., 2001: Discourse and Discrimination. Rhetoric of Racism and Antisemitism. London–New York.
 • Skarga B., 1997: Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków.
 • Witosz B., 2010: O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej. „Tekst i Dyskurs” / „Text und Diskurs” III, s. 9–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55c0f20a-764e-4fb2-ae03-852c521bd635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.