PL EN


2013 | 3(7) | 57-71
Article title

E-migracja 2.0. Internet jako przedmiot badań migracyjnych

Content
Title variants
EN
Emigration 2.0. Internet as a subject of migration studies
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa Internet w życiu migrantów, a co za tym idzie, jakie aspekty tego zagadnienia mogą być przedmiotem badań migracyjnych. Autorka podejmuje problem zakresu wykorzystania sieci w życiu na emigracji pod kątem szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się migranci, szczegółowej analizie poddają media etniczne w sieci oraz portale dedykowane dla migrantów. Tekst oparto głównie o przykład polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, która po akcesji Polski do UE stała się głównym krajem docelowym polskich migracji, jednak wnioski zeń płynące można rozszerzyć na inne kraje, a także inne niż polska społeczności migrantów na świecie.
EN
This paper presents the role of the Internet in migrants’ lives and the issues in this area, which might be the subject of scientific research in migration studies. The author analyses the ways of using the Internet among migrants in specific situation they have found themselves in exile, especially using ethnic media, websites and social media. The conclusions are based mainly on the case of polish community in UK, which became the most important direction of polish migration flows after EU enlargement in 2004. These conclusions may be however expanded on other countries and other migrant communities all over the world.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55c2a9fd-4138-42a0-8c5a-13e5f14065d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.