PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 176-193
Article title

Postawy przedsiębiorcze młodzieży wsi popegeerowskiej - wyniki badań

Content
Title variants
EN
Entrepreneurial attitudes of young rural state farm - research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość, która jest odzwierciedlona m.in. w postawach i cechach człowieka, tj. w jego kreatywności, dynamiczności, a także skłonności do działania, jest zdeterminowana przez szereg czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Mając na uwadze uwarunkowania procesu aktywności przedsiębiorczej młodzieży wiejskiej, należy zauważyć, iż zwłaszcza wśród rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych tzw. wyuczona bezradność zdecydowanie utrudnia i hamuje rozwój "pierwiastka przedsiębiorczości" wśród społeczności lokalnej. Jednocześnie społeczność ta odczuwa potrzebę podejmowania wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy własnej sytuacji społeczno-materialnej. Celem niniejszego opracowania jest analiza postaw przedsiębiorczych młodzieży wsi popegeerowskiej. Na wstępie artykułu zostanie przedstawiona istota przedsiębiorczości. W dalszej kolejności będzie podjęta próba oceny potencjału przedsiębiorczego młodzieży wiejskiej na podstawie rezultatów własnych badań przeprowadzonych wśród analizowanej populacji w 2009 r. w województwie zachodniopomorskim.
EN
Entrepreneurship, connected with human attitudes is determined by several economic and non-economic factors. Considering the rural youth entrepreneurial activity, it should be noted that especially among the families of former employees of State Farms, the so-called "learned helplessness" definitely makes it more difficult and prevents the development of entrepreneurship. The main aim of this article is to analyze the rural youth state farm entrepreneurship. At the beginning the theory of entrepreneurship will be presented. Next, the results of research which was conducted in 2009 in West Pomerania will be described.
Keywords
Year
Pages
176-193
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Audretsch, D.B., Caree, M.A. i A.R. Thurik 2001. Does entrepreneurship reduce unemployment? Rotterdam: Tinbergen Institute Discussion Paper, Erasmuss University TI01 – 074/3.
 • Audretsch, D.B., Grilo, I. i A.R. Thurik 2007. Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Bjornskov, C. i N. Foss 2009. Economic freedom and entrepreneurial activity: some cross-coutry evidence, w: A. Freytag, i A.R. Thurik (red.) Entrepreneurship and Culture, s. 206–207. Lund: Springer.
 • Byers, T., Kist, H. i R.I. Sutton 1999. Characteristic of the entrepreneur: Social creatures, not solo heros, w: Technology Manager and Modern Context, R.C. Dorf (red.) Boca Raton: CRC and IEEE Press.
 • Duczkowska-Piasecka, M. 1998. Przedsiębiorczość na wsi, w: Encyklopedia agrobiznesu, Warszawa: Fundacja Innowacja, WSS-E.
 • Gaweł, A. 2008. Entrepreneurship – a theoretical approach, w: M. Rekowski (red.) Entrepreneurship Tissue and Regional Economy, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kisiel, R. i R. Marks-Bielska 2003. Problemy aktywizacji gospodarczej społeczności popegeerowskich, w: W. Dzun i M. Kłodziński (red.) Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Klien, P.G. 2010. The Capitalist & The Entrepreneur, Aubur: Ludwig von Mises Institute.
 • Kraśnicka, T. 2002. Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Kruger, N.F. Jr. 2000. The Cognitive Infrastructure of Opportunity Emergence. Entrepreneur Theory and Practice, nr 24.
 • Kukowska, K. 2005. Kapitał społeczny a przedsiębiorczość, w: H. Januszek (red.) Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 58.
 • Kwiatkowski, S. 2000. Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Landstrom, H. 2009. Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, Lund: Springer.
 • Młynarski, S. 2000. Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Pech, R.J. i A. Cameron 2006. An entrepreneurial decision process model describing opportunity recognition. European Journal Innovation Management, nr 1(9).
 • Piecuch, T. 2007. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 2 (685).
 • Proctor, T. 2002. Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Psyk-Piotrowska, E. 2003. Aktywizacja i przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich, w: W. Dzun i M. Kłodziński (red.) Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Rębacz, H. 2000. Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 12. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Tyszka, T. 2004. Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Walker, P. 1994. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, w: D. Stewart (red.) Praktyka kierowania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wennekers, S. 2006. Entrepreneurship at country level economic and non-economic determinants. ERIM Ph. D. Series Research in Management, nr 81. Rotterdam: Erasmus University.
 • Wennekers, A.R.M., Uhlaner, L. i A.R. Thurik 2002. Entrepreneurship and its conditions: A macro perspective. International Journal of Entrepreneurship Education, nr 1 (2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55c2b5d8-67c7-42d9-9724-2f7da3386f8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.