PL EN


2015 | 11 | 1 | 6-11
Article title

Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje

Content
Title variants
EN
QUALITATIVE RESEARCH PRAGMATIC INSPIRATION. INTRODUCTION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie do zbioru artykułów, które łączy próba prześledzenia konsekwencji przyjmowania pragmatycznych założeń w praktyce badawczej lub ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników badań jakościowych, zawiera syntetyczne omówienie związków pomiędzy poznaniem naukowym a działaniem z punktu widzenia pragmatyzmu oraz krótką charakterystykę prac zawartych w bieżącym tomie.
EN
The Introduction to a collection of papers tracing the consequences of receiving pragmatic assumptions in research practice or assessing the possibility of practical application of qualitative research results, contains synthetic discussion how are related scientific knowledge and action from the point of view of pragmatism and a brief description of the papers presented in this volume.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
6-11
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Akademia Pomorska w Słupsku
References
  • Dewey John (1917) The Need for A Recovery of Philosophy [w:] John Dewey, ed., Creative Intelligence: Essays in the Pragmatic Attitude. New York: Holt, s. 3–69.
  • Dewey John (1938) Logic: The Theory of Inquiry. „John Dewey: The Later Works 1925–1953”, vol. 12, ed. J. A. Boydston. Carbondale: Southern Illinois University Press.
  • Pamental Matthew (2004) Pragmatism and Pets: Best Friends Animal Sanctuary, Maddie’s Fund, and No More Homeless Pets in Utah [w:] Erin McKenna, Andrew Light, eds., Animal Pragmatism. Rethinking Human-Nonhuman Relationship. Bloomington: Indiana University Press, s. 210–227.
  • Peirce Charles S. (1955) Abduction and Induction [w:] Justus Buchler, ed., Philosophical Writings of Peirce. New York: Dover, s. 150 - 156 .
  • Reichertz Jo (2007) Abduction. The Logic of Discovery in Grounded Theory [w:] K. Charmaz, A. Bryant, eds., The Sage Handbook of Grounded Theory. London: Sage, s. 214 - 228 .
  • Rorty Richard (1996) Przygodność, ironia i solidarność. Przełożył Wacław Jan Popowski. Warszawa: Spacja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55c4031d-3c54-4102-9ab3-794cc9d1681b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.