PL EN


2014 | 186 cz 2 | 49-61
Article title

Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios. Companies analysed in the study were quoted on the WSE between 2001 and 2011. The rankings and portfolios are constructed separately for each year. As a result, it can be stated that the portfolio 2 of the TMAI ranking as well as the portfolio 4 of the TMAI_S ranking systematically gave higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the portfolio 2 of the TMAI ranking gives higher geometric average return. When risk is analysed then it can be noticed that the portfolio 4 of the TMAI_S ranking has lower risk than the portfolio 2 of the TMAI ranking.
Year
Volume
Pages
49-61
Physical description
Contributors
References
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa 2006.
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. McGrawHill, 2009.
 • Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Łuniewska M.: Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2003, nr 991.
 • Łuniewska M.: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Rozprawy i Studia. Tom 484. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Markowitz H.: Portfolio Selection. "The Journal of Finance" 1952, No. 7(1).
 • Młynarczyk E., Węgrzyn T.: Applying the Skewness Model on Polish Stock Market. W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej. Red. A.S. Barczak, P. Tworek. UE, Katowice 2013.
 • Ritchie J.C.: Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Sharpe W.F.: Mutual Fund Performance. "Journal of Business" 1966, Vol. 39, No. 1.
 • Tarczyński W.: Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. "Przegląd Statystyczny" 1994, nr 3.
 • Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002.
 • Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2003, nr 991.
 • Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.
 • Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1996, nr 6.
 • Węgrzyn T.: TMAI - porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu dla ujemnych wartości wskaźników finansowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, nr 462.
 • Węgrzyn T.: TMAI - wpływ grupowania wskaźników finansowych na uzyskiwane stopy zwrotu z budowanego portfela papierów wartościowych. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. Red. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Węgrzyn T.: Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010. W: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Masaryk University, Brno 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55cb002f-d7c9-4f39-adca-2e26bd941622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.