PL EN


2017 | 494 | 50-63
Article title

Spektrum ekologiczno-siedliskowe flory naczyniowej zwałowiska odpadów pogórniczych „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę ekologiczno-siedliskową flory naczyniowej zwałowiska „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach. Flora hałdy liczy 164 taksony roślin z 38 rodzin i reprezentuje stadium pośrednie pomiędzy inicjalnym a przejściowym etapem spontanicznej sukcesji roślinności. Dominują w niej rodzime (73,8%), jedno- (20,1%) i wieloletnie (50,6%) gatunki ruderalne (40,2%) i łąkowe (17,7%), o znacznych zdolnościach konkurencyjnych (48,2%), rozsiewane na drodze anemo- (75,6%), zoo- (15,2%) i autochorii (7,3%). Pod względem wymagań siedliskowych we florze zwałowiska najwyższy udział mają gatunki światłolubne (L7-8 65,2%), mezofilne (F4-6 65,2%), silnie zróżnicowane w odniesieniu do preferencji troficznych, umiarkowanie ciepłolubne (T5-6 58,5%) i eurytermiczne (Tx 31,1%), o szerokim zakresie tolerancji wobec odczynu podłoża (Rx 39,0%) i zasadolubne (R7-8 34,1%). Czynnikiem ograniczającym rozwój pokrywy roślinnej jest wysoka szkieletowość substratu glebowego (D3,5-4 57,9%).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55cb66a7-8bde-43ec-892c-c084af3c7c25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.