PL EN


2017 | 2(7) | 74-105
Article title

Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej

Title variants
EN
“Spitamegeranomachia” by Jan Achacy Kmita. Edition of the second book
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study is an attempt of a contemporary edition of the second volume of “Spitamegeranomachia” by Jan Achacy Kmita. The edition of the first volume, also published in the Journal, was comprised of a source description (original printing of 1595), critical apparatus and rules of transcription for the whole work. Both papers are related to the article Zaplecze inwencyjne „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity (The base for the ingeniousness of Jan Achacy Kmita’s “Spitamegeranomachia”) which may be regarded as an introduction into the entire edition. The sixteenth-century “Spitamegeranomachia” is the first Polish heroicomical poem which has been so far republished only once in 1897 ( in the collection of J. Stoka,M. Pudłowskiego i J.A.Kmity powieści wierszowane 1564–1610 (The verse-written stories by J. Stok, M. Pudłowski and J.A. Kmita 1564-1610). This Edition duplicated certain errors from the original publishing and apart from a glossary it offered no other explanations necessary in the case of a work having such a great number of allusions (paradoxographic, literature-historical and political references). The study aims at preparation of a modern transcription and, first of all, generation of a wider editing comment which would take into account numerous sources of the author’s invention.
Year
Volume
Pages
74-105
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
References
 • Arystoteles (1982). Zoologia. Przeł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siwek. Warszawa: PWN
 • Bielski, M. (1564). Kronika wszystkiego świata. Kraków: Drukarnia Mateusza Siebeneichera.
 • Biernata z Lublina Ezop (1910). Wyd. I. Chrzanowski. Kraków: Wydawnictwa Akademii Umiejętności.
 • Cygański, M. (1584). Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka. Kraków: Drukarnia Jakuba Siebeneichera.
 • Flawiusz Arrian (2004). Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Tłum. H. Gesztoft-Gasztold, wstęp i komentarz J. Wolski. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – DeAgostini Polska.
 • Heidenstein, R. (2017). Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach. Tłum. J. Czubek. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Herodot (2015). Dzieje. Przeł. i oprac. S. Hammer, przypisy przejrzał i uzupełnił A. Krawczuk, Warszawa: Czytelnik.
 • Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego (1939). Wyd. J. Krzyżanowski. Kraków: Wydawnictwa Akademii Umiejętności.
 • Kmita, J.A. (1595). Spitamegeranomachia. Kraków: Drukarnia Wojciecha Kobylińskiego.
 • Kmita, J.A. (1591). Żywoty królów polskich. Kraków: Drukarnia Mikołaja Scharfenbergera.
 • Plinius Secundus Caius (1845). Historyi naturalnej ksiąg XXXVII. Przeł. J. Łukaszewicz. T. 2–4. Poznań: Księgarnia i Drukarnia Józefa Łukaszewicza.
 • Publius Vergilius Maro (1987). Eneida. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Stok, J., Pudłowski, M., Kmita, J.A. (1897). Powieści wierszowane 1564–1610. Wyd. S. Adalberg. Kraków: Wydawnictwa Akademii Umiejętności.
 • Biskup, M. (1963). Analiza bitwy pod Płowcami i jej dziejowego znaczenia. Ziemia Kujawska, 1 (1), 73–104.
 • Brückner, A. (1907). Drobiazgi krytyczne. Prace Filologiczne, 6 (1), 151–164.
 • Gloger, Z. (1974). Encyklopedia staropolska ilustrowana. Wstęp J. Krzyżanowski. T. 3 (K–P). Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Goszczyńska, A. (2015). Zaplecze inwencyjne Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity. Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, 2 (3), s. 23–41.
 • Goszczyńska, A. (2017). Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi pierwszej. Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura, 4 (1), 84–99.
 • Lawenda, T. (2011). Literacki wizerunek Jana Zamoyskiego – uczestnika kampanii moskiewskich Stefana Batorego – w dziełach pisarzy schyłku XVI wieku. Senoji Lietuvos Literatūra, 32, 15–56. Pobrane z: http://www.llti.lt/failai/SLL32_Straipsniai_Lawenda.pdf (29.12.2017).
 • Łopatecki, K. (2012). Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
 • Nowak-Dłużewski, J. (1969). Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa: PAX.
 • Pepłowski, F. (1980). Vitae regum Polonorum Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity. Pamiętnik Literacki, 71 (4), 201–215.
 • Olszewski, M. (2010). Ludzie – nieludzie? Średniowiecze o Pigmejach. W: A. Malewska-Szałagin, M. Radkowska-Walkowicz (red.), Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej (s. 379–394). Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
 • Sokolski, J. (2012). Paradoxographia heroicomica. Garść uwag o Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity. W: W. Pawlak, M. Piskała (red.), Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej (s. 294–304). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Wójcicki, J. (1990). Pierwsze polskie tłumaczenie Bukolik Wergiliusza w czterechsetlecie wydania Pasterskich rozmów J.A. Kmity (1588–1988). Meander, 45 (1), 29–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55dd338a-527f-4715-b45b-7fedc5e69c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.