PL EN


2017 | 3 | 179-193
Article title

Powojenne grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej

Content
Title variants
EN
Pressure groups and social organizations associated with the Japanese government and the issue of the remembrance of World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęty został problem grup nacisku i organizacji społecznych związanych z japońskim rządem, które wywierają realny wpływ na współczesną politykę pamięci. Analizie poddano takie grupy, jak Stowarzyszenia Świątyń Sintoistycznych (Jinja Honchō) oraz Japońskie Stowarzyszenie Rodzin, które Straciły Bliskich w Czasie Wojny Nihon Izokukai. W celu weryfi kacji hipotezy o wpływie tych organizacji na kształt polityki pamięci analizie poddane zostały ofi cjalne struktury wspomnianych grup nacisku. Ukazano przez to formalne zasady, jakimi kierują się one przy przyjmowaniu rozstrzygnięć w kontekście pomników i miejsc pamięci.
EN
In this article I focus on so called ‘pressure groups’ and social organizations related to the Japanese government, which have a real impact on modern memory politics. I analyzed two organizations, such as The Association of Shinto Shrines (Jinja Honchō), and The Japan War-Bereaved Families Association Nihon Izokukai. To verify the hypothesis about the impact of these organizations onto the shape of contemporary politics of remembrance, the offi cial structures of these pressure groups were analyzed to show the formal principles they pursue when taking decisions on diff erent memorials and places of remembrance.
Year
Issue
3
Pages
179-193
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55e392a0-6041-48b0-a5d4-228f18549dc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.