PL EN


Journal
2019 | 9 | 15-28
Article title

Poszukiwanie praktyk pogłębiających samoświadomość człowieka w społeczeństwie ponowoczesnym

Authors
Content
Title variants
EN
Search For Practices That Deepen The Self-Awareness Of Man In Post-Modern Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Kim jest człowiek? Osiągnięcie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie prowadzi także poprzez docenienie znaczenia ciała ludzkiego. Pogłębienie rozumienia wartości cielesności człowieka to jedna z dróg prowadzących do głębszego doświadczenia świata.
EN
The article attempts to answer the question: Who the man is? Searching for the answer to such a question also leads to appreciation of the importance of the human body. Deepening the understanding of the value of human corporeality is one of the ways leading to a deeper experience of the world.
Journal
Year
Issue
9
Pages
15-28
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1999.
  • Baudrillard J., Symulakry i symulacja. Wyd Sic!, Warszawa 2005.
  • Csikszentmihalyi M., Przepływ, psychologia optymalnego doświadczenia, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1996.
  • Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  • Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
  • Maliszewski K., Pedagogika na pograniczu światów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
  • Rogers C., O stawaniu się osobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
  • Terapia tańcem i Ruchem – Ośrodek Iba; https://terapiatancem-iba.pl/
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55e6ceb7-439b-42c0-80e8-fcd38c08272c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.