PL EN


2015 | 6(942) | 81-92
Article title

Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II Rzeczypospolitej

Title variants
EN
The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidating the Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy programu rozwoju społeczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej Eugeniusza Kwiatkowskiego, opartego na idei zbiorowej pracy społecznej. Solidarny, twórczy wysiłek wszystkich obywateli ujął on jako podstawę umocnienia gospodarczego i politycznego kraju na arenie międzynarodowej. Pełniąc obowiązki ministra przemysłu i handlu, później wicepremiera i ministra skarbu, przyczynił się do rozwoju strategicznych dziedzin gospodarki m.in. COP-u, Gdyni, Stalowej Woli, Mościc.
EN
The aim of the article is to analyse the socio-economic programme of Eugeniusz Kwiatkowski in the II Republic of Poland, based on the idea of collective social work. Kwiatkowski posited solidarity and the creative efforts of all citizens as a basis for strengthening the economic and political position of the country in the international arena. Fulfilling the duties of the Minister of Industry and Trade and then deputy Prime Minister and Minister of the Treasury, he contributed to the development of strategic sectors of the economy, mainly in the COP (Central Industrial Region), Gdynia, Stalowa Wola, and Mościce.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bochenek M. [2004], Szkice o ekonomii i ekonomistach, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, Toruń.
 • Drozdowski M. [1989], Eugeniusz Kwiatkowski: człowiek i dzieło, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Drozdowski M. [1963], Polityka gospodarcza Rządu Polskiego 1936–1939, PWN, Warszawa.
 • Guzicki L., Żurawicki S. [1984], Polscy ekonomiści XIX i XX wieku, PWE, Warszawa.
 • Kowalik T. [1992], Historia ekonomii w Polsce 1864–1950, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Krzyżanowski A. [1929], Rządy Marszałka Piłsudskiego, Nakładem Autora, Kraków.
 • Kwiatkowski E. [1930], Tendencje i postulaty rozwoju gospodarczego Polski, „Polska Gospodarcza”, z. 36.
 • Kwiatkowski E. [1931], Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Nakładem Wydawnictwa Szkoły Ludowej, Kraków.
 • Kwiatkowski E. [1936], Gospodarstwo Polski na przełomie 1936/1937 R., Nakładem Tygodnika „Polska Gospodarcza”, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. [1988], Rzecz najważniejsza Polska. Wybór myśli politycznych i społecznych (Seria obywatelska), Warszawa.
 • Landau Z., Tomaszewski J. [1967], Gospodarka Polski międzywojennej, t. 1: W dobie inflacji 1918–1923, KiW, Warszawa.
 • Landau Z., Tomaszewski J. [1982], Gospodarka Polski międzywojennej, KiW, Warszawa.
 • Nowak-Jeziorański J. [1996], Człowiek ze złota. Wspomnienie o Eugeniuszu Kwiatkowskim, „Tygodnik Powszechny”, nr 38.
 • Rybarski R. [1933], Przyszłość gospodarcza Polski, Drukarnia S. Wyszyński i S-ka, Warszawa.
 • Smoliński T. [1985], Rządy Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Staszic S. [1785], Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego [brak miejsca wydania], Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55e81953-3e94-425e-8928-0499347232aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.