PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 203-210
Article title

Atlas działań niepotrzebnych Juliana Rosefeldta

Authors
Title variants
EN
Atlas of Unnecessary Actions of Julian Rosefeldt
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest prezentacją twórczości Juliana Rosefeldta, którego „Manifesto” stało się sensacją w świecie zarówno filmu artystycznego, jak i sztuki współczesnej. Rosefeldt reprezentuje sferę tak zwanego filmu galeryjnego. Jego prace sytuują się na pograniczu kina, fotografii i instalacji. Różnorodność stylistyk i tematów utrudnia jednoznaczne podsumowanie jego twórczości, ale uwagę zwracają próby mierzenia się z najnowszą historią Niemiec, a także podejmowane coraz częściej wątki egzystencjalne. Pitrus analizuje również kwestie formalne – bardzo ważne w dokonaniach niemieckiego artysty, coraz częściej sięgającego po rozwiązania rodem z wysokobudżetowych produkcji Hollywoodu.
EN
The text is a presentation of the work of Julian Rosefeldt, whose “Manifesto” has become a sensation in the world of both artistic film and contemporary art. Rosefeldt represents the sphere of the so called gallery film. His works are located on the borderline of cinema, photography and installation art. The variety of styles and themes makes it difficult to unambiguously summarize his work, but attention is drawn to the attempts to confront the latest history of Germany, as well as increasingly present existential themes. Pitrus also analyses formal issues – very important in the achievements of the German artist, increasingly reaching for solutions straight from high-budget Hollywood productions.
Year
Pages
203-210
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Gregos, Katerina. “Unpredictable incidents in familiar surroundings”. In Julian Rosefeldt: Film Works. ed. S. Berg, A. Franke, K. Gregos, D. Thorp. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2008.
  • Michaud, P.-A. Aby Warburg and the Image in Motion, tłum. S. Hawkes. New York: Zone Books, 2004.
  • Warburg, Aby. Atlas obrazów Mnemozyne, tłum. Paweł Brożyński i Małgorzata Jędrzejczyk. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
  • Warburg, Aby. Der Bilderatlas: Mnemosyne, Gesammelte Schriften, t. II. 1. red. M. Warnke, C. Brink. Berlin Akademie: Verlag, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55f1346c-7892-4ba2-a04b-1d225fd85a5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.