PL EN


2017 | 46 | 307-327
Article title

Biały Orze ł i Złota Chryzantema Współpraca polsko‑japońska: mit , możliwość czy konieczność dziejowa? – wybrane aspekty

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
White Eagle and Golden Chrysanthemum. Polish‑Japanese cooperation: myth or historical possibility or necessity?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article deals with the historical and contemporary Polish‑Japanese relations in various aspects of cooperation: political, military, economic and cultural types. Author discusses the traditions of Polish‑Japanese military cooperation since the Russo‑Japanese War to 1944 year, which is important in the context of the fact that during the Second World War, Poland and Japan fought on the opposite side. Despite this, two countries work together, as a common opponent was the Stalinist Soviet Union. In the following section discusses the renewal of the Polish‑Japanese relations after 1957 and their development, including the attitude of the Japanese authorities to “Solidarity” movement in 1980‑1981 to Polish‑Japanese relations after 1989. The author ends the with text summary and an attempt to outlook mutual the cooperation both countries.
Keywords
EN
Contributors
References
 • Alfons Jakubianiec, Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa, [online] http://www.muzeumsg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=214.
 • Andressen C., Krótka historia Japonii. Od samurajów do SONY, przeł. A. Śledzińska, Warszawa 2004, Dzieje Orientu.
 • Bando H., Polacy i wojna japońsko‑rosyjska, Aoki Shoten 1995.
 • Cabanowski M., Tajemnice Mandżurii. Polacy w Harbinie, Warszawa 1993, Polacy na Obczyźnie.
 • Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918‑1939, t. 1: 1918‑1932, red. T. Jędruszczak, M. Nowak‑Kiełbikowa, Warszawa 1989.
 • Hyodo N., Mosty przyjaźni, przeł. A. Okazaki‑Pindur, S.M. Filipek, J. Filipek, Płock 2007.
 • Jakimowicz R., Stosunki japońsko‑chińskie w latach 1949‑2002. Aspekty polityczne i gospodarcze, Kraków 2004, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 163.
 • Japonia – niedokończony obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski, red. O. Barbasiewicz, B. Kowalczyk, Warszawa 2013.
 • Japończyk w carskiej Warszawie, marlowthedogblog, 24 IX 2010, [online] https://marlowthedogblog.wordpress.com/2010/09/24/japonczyk‑w‑carskiej‑warszawie/.
 • Japońskie inwestycje w Polsce, eGospodarka.pl, 31 X 2014, [online] http://www.egospodarka.pl/117247,Japonskie‑inwestycje‑w‑Polsce‑rosna,1,78,1.html.
 • Kaczmarek P., Archipelag Senkaku. Źródło napięć na Morzu Wschodniochińskim, „Refleksje” 2012, nr 5.
 • Kościański A., Czemu służą „małe wojny”? Krótki esej o konfliktach terytorialnych między Chinami, Japonią a Tajwanem, [w:] Spory terytorialne na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, red. T.H. Lê, A. Kościański, Warszawa 2013.
 • Krajewski A., Japonia. Nasz zapomniany sojusznik, „Newsweek” 2011, 24 I.
 • Kuromiya H., Pepłoński A., Między Warszawą a Tokio. Polsko‑japońska współpraca wywiadowcza 1904‑1944, Toruń 2009.
 • Levine H., Kim pan jest, panie Sugihara, przeł. S. Głąbiński, Warszawa 2000.
 • Łyziński P., Stosunki polsko‑japońskie w latach 1918‑1939, Konflikty.pl, 24 VII 2012, [online] http://www.konflikty.pl/historia/1918‑1939/stosunki‑polsko‑japonskie‑w‑latach‑19181939/.
 • Nowak‑Kiełbikowa M., Japonia i Chiny w dyplomacji II Rzeczpospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1981, R. 13, nr 1‑2.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Major Fukushima Yasumasa and His Influence on the Japanese Perception of Poland at the Turn of the Century, [w:] The Japanese and Europe. Images and Perceptions, ed. B. Edström, Richmond 2000.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Polacy – jeńcy z wojny japońsko‑rosyjskiej w Japonii, [w:] Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, red. B. Kubiak Ho‑Chi, Warszawa 2002, Biblioteka Fundacji im. Takashimy. Spotkania z Japonią.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Polityka Japonii wobec Polski 1918‑1941, Warszawa 1998, Biblioteka Fundacji im. Takashimy.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Polska–Japonia–Mandżukuo. Sprawa uznania Mandżukuo przez Polskę, „Przegląd Orientalistyczny” 2006, nr 1‑2.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Tadeusz Romer – ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio 1937‑1941, [w:] Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. taż, Warszawa 2009, Biblioteka Fundacji im. Takashimy. Spotkania z Japonią.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Romer T., Historia stosunków polsko‑japońskich 1904‑1945, Warszawa 2009.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004, Historia Państw Świata w XX Wieku.
 • Pałasz‑Rutkowska E., Starecka K., Kalendarium kontaktów polsko‑japońskich, „Japonica” 2000, nr 12.
 • Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921‑1939, Warszawa 2010.
 • Polmar N., Allen T.B., Księga szpiegów. Encyklopedia, przeł. H. Białkowska i in., Warszawa 2000.
 • Polsko‑Japoński Komitet Gospodarczy, Ekspertyza „Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią”, Warszawa, XI 2013.
 • Qui J., The Politics of Historical Memory in China‑Japan Relations, „Journal of Chinese Political= Science” 2006, nr 11.
 • Raporty porucznika Aleksandra Mazarakiego z działalności Japońskiej Misji Wojskowej w Polsce oraz wydarzeń na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Grudzień 1919‑lipiec 1920, oprac. M. Zgórniak, W. Rojek, J. Solarz, Kraków 2012, Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości, 7.
 • Lord Russell of Liverpool, Rycerze Bushido. Krótka historia japońskich zbrodni wojennych, przeł. T. Wójcik, Warszawa 2004, Sensacje XX Wieku.
 • Szumski K., Polska polityka zagraniczna wobec Azji i Pacyfiku po 1989 roku, „Azja‑Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” 2013, t. 16: Relacje Polski z Azją Wschodnią. Tarnowski A., Polska i Japonia 1989‑2004.
 • Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, Warszawa 2009.
 • Tarnowski A., Polska‑Japonia (1957‑1991). Stosunki polityczne i gospodarcze, [w:] Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. E. Pałasz‑Rutkowska, Warszawa 2009, Biblioteka Fundacji im. Takashimy. Spotkania z Japonią.
 • Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław 1984.
 • Układ o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią, Dz.U. 1957, nr 49 poz. 233.
 • Watanabe K., Stosunki dyplomatyczne Polski i Japonii w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1992, R. 24, nr 4.
 • Wojciechowski M., Stosunki polsko‑niemieckie 1933‑1938, Poznań 1965, Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, 9.
 • Wojtoń A., Park Szczytnicki – Ogród Japoński, [w:] Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław 2013.
 • Wowczuk W., Nowe oblicze starej tradycji. Chiny–Japonia, Białystok 2003.
 • Wspomnienia z pobytu w Tokio. Z Teresą Romer, córką ambasadora, rozmawia Ewa Pałasz‑Rutkowska (24 maja 2007), [w:] Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. E. Pałasz‑Rutkowska, Warszawa 2009, Biblioteka Fundacji im. Takashimy.
 • Spotkania z Japonią. Wybrane epizody z historii stosunków polsko‑japońskich, Ambasada Japonii w Polsce, [online] http://www.pl.emb‑japan.
 • go.jp/relations/epizody.pdf.
 • Zalesiński Ł., Japońscy marynarze zaskoczeni powitaniem, „Polska Zbrojna” 2013, 7 VIII.
 • Zapomniany sojusz polsko‑japoński, Foxmulder – blogger, 19 V 2013, [online] http://foxmulder2.blogspot.com/2013/05/zapomniany‑sojusz‑polsko‑japonski.html.
 • Żakowski K., Kryzys w relacjach chińsko‑japońskich w związku ze sporem o wyspy Senkaku/Diaoyutai, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia, red. tenże, Łódź 2011.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55f78f41-c1b3-4198-a84c-b20e2ad6e15c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.