PL EN


2017 | 20 | 4 | 895-929
Article title

Kwestionariusz Zaangażowania w Diałania Znaczące (KZDZ) B. Goldberg, E. S. Brintnell i J. Goldberga. Adaptacja Polska

Content
Title variants
EN
The Polish adaptation of the engagement in meaningful activities survey (EMAS)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badania miały na celu określenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji Engagement in Meaningful Activities Scale (EMAS) B. Goldberg, E. S. Brintnell, J. Goldberga, która służy do pomiaru zaangażowania w działania znaczące, rozumiane jako aktywności, które służą celowi istotnemu z perspektywy osobistej lub kulturowej. Przedstawiono definicję kluczowych pojęć, dotychczasowe badania związane z kwestionariuszem oraz wstępne wyniki polskie. Osobami badanymi byli: pracownicy instytucji kultury, stowarzyszeń zajmujących się pomocą innym ludziom, korporacji oraz nauczyciele szkół specjalnych i gimnazjów; łącznie 237 osób. Wyniki wskazują na wysoką rzetelność narzędzia (α = 0,88), na związki między zaangażowaniem w działania znaczące a zmiennymi takimi, jak znaczenie pracy (r = 0,65) i satysfakcja z pracy (r = 0,65) oraz na różnice w zaangażowaniu w działania znaczące u osób wykonujących odmienne zawody.
EN
This study aimed to determine the psychometric properties of the Polish version of the Engagement in Meaningful Activities Survey (EMAS; B. Goldberg, Brintnell, & J. Goldberg), which measures engagement in meaningful activities, understood as activities that serve a purpose significant from a personal or cultural perspective. We present definitions of key concepts, previous research related to the survey, and preliminary research on the Polish version of the survey. The study was conducted on a sample of 237 individuals: employees of cultural institutions, care associations, and corporations as well as teachers working in special schools and high schools. The results indicate a high reliability of the tool (Cronbach’s α = .88). They also reveal relations between engagement in meaningful activities and variables such as meaningfulness of work (r = .65) and job satisfaction (r = .65), and differences across professions in the level of engagement in meaningful activities.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
895-929
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55fb6ed4-187e-4ead-8915-7677905951c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.