PL EN


2017 | 488 | 182-194
Article title

Obciążenie budżetu gospodarstwa domowego w przypadku zmiany systemu opodatkowania podatkiem od gruntów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wpływu zmiany systemu opodatkowania nieruchomości gruntowych na dochody gospodarstwa domowego. Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe, analizę statystyczną oraz analizę porównawczą. Na wstępie wyjaśniono pojęcie podatku od nieruchomości oraz jego cele i konstrukcję, w kolejnej części artykułu omówiono pojęcie podatku katastralnego oraz jego rodzaje. W dalszym etapie przedstawiono symulację wariantowości wprowadzenia podatku katastralnego na dochody gospodarstwa domowego. Do analizy wybrano gospodarstwo domowe jednoosobowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55fc2e4d-3828-42a0-9d24-2f5328390b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.