PL EN


2018 | 1(26) |
Article title

Czy ciało po śmierci mózgu może się ruszać?

Content
Title variants
EN
Can the body after cerebral death still move?
Languages of publication
Abstracts
PL
Odruchy rdzeniowe są fizjologicznym objawem spotykanym u zmarłych w mechanizmie śmierci mózgu. Nierzadko skutecznie wprowadzają element niepewności u personelu medycznego opiekującego się zmarłym dawcą narządów. Motoryczne odruchy rdzeniowe występujące pośmiertnie odbywają się na drodze łuku odruchowego – połączenia nerwowego między rdzeniem kręgowym a mięśniami szkieletowymi. Połączenia te są odpowiedzialne za odruchy bezwarunkowe – a więc za te, których przewodzenie odbywa się szlakami nerwowymi z pominięciem mózgowia. Jednym z takich odruchów jest objaw Łazarza, który objawia się krótkotrwałym uniesieniem i skrzyżowaniem rąk a następnie opuszczeniem ich na klatkę piersiową
EN
Core remissions are a pathophysiological symptom found in the dead in the mechanism of cerebral death. Often, they effectively introduce an element of uncertainty in medical personnel taking care of a dead organ donor. Motor core reflexes occurring postmortem are performed by the reflex arc – the nerve connection between the spinal cord and the skeletal muscles. These connections are responsible for unconditioned reflexes – that is, those whose conduct is nerve-bound pathways without the brain.
Contributors
References
 • Cierpka L, Durlik M, Transplantologia kliniczna. Zasady ogólne, Wydawnictwo terMedia,
 • Poznań 2015.
 • Iwańczuk W., Śmierć mózgu, wyd. 1, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2010.
 • Iwańczuk W., Spontaniczna czynność ruchowa po rozpoznaniu śmierci pnia mózgu – opis
 • przypadku, Anestezjologia Intensywna Terapia 2005, nr 3/ , s. 193 – 196.
 • Lyons A. S., Petrucelli II R. J., Ilustrowana historia medycyny, Wydawnictwo Penta, 1996.
 • Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 29.09.1996 r. o wytycznych w sprawie kryteriów
 • stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu (śmierci mózgowej).
 • Dziennik Urzędowy MZiOS Nr 14, poz. 36.
 • Ropper A. H., Unusual spontaneous movements in brain-dead patients, Neurology 1984,
 • nr 34, s. 1089 –1092.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
 • tkanek i narządów.
 • www. realchoice.blogspot.com, dostęp 20.062017 r.
 • www. Poltransplant.pl, dostęp 20.062017 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-560ba094-2b3c-46c1-b086-58b373b740b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.