PL EN


2010 | 11 | 2 | 1-11
Article title

Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu aktywności turystycznej emerytów i rencistów

Authors
Content
Title variants
EN
The application of the correspondence analysis in the study of tourist activity of pensioners and annuitants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza aktywności turystycznej emerytów i rencistów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji. Ze względu na dość dużą liczbę wariantów analizowanych zmiennych zastosowano metodę Warda, która umożliwiła wyznaczenie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych.
EN
The purpose of the article is an analysis of tourism activity and pensioners living in West County in particular, to detect relationships between variables characterizing their vacations. The study used a multidimensional analysis of the correspondence. Due to the relatively large number of variants of the analyzed variables using Ward method, which allowed setting the links between the variants of variables.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
1-11
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
  • Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
  • Bąk I., Wawrzyniak K. (2009) Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zawiązanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 roku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, str. 324-332.
  • Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A. (2008), Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, str. 72.
  • Stanimir A. (2005) Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Śniadek J.(2007) Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, Tom 15, nr 1-2, str. 21-30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56185027-4842-4c3c-8750-3a5962958c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.