PL EN


2014 | 1 | 122-130
Article title

Badania z zakresu historii filozofii wychowania w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego. Prekursorzy współczesnej historiografii myśli pedagogicznej

Content
Title variants
EN
Research in the Field of History of Upbringing in the Oeuvre of Bogdan Nawroczyński and Kazimierz Sośnicki The Precursors of Contemporary Historiography of Pedagogical Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje charakterystykę badań w zakresie historiografii pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego, którzy zdobyli podstawowe kompetencje i stopnie naukowe pod opieką Kazimierza Twardowskiego. Jego teoria czynności i wytworów legła u podstaw historiografii pedagogicznej B. Nawroczyńskiego. W przypadku K. Sośnickiego to powinowactwo z Mistrzem jest widoczne w metodologicznej i logicznej orientacji badań. Obaj uczeni konstruowali w duchu K. Twardowskiego pedagogikę filozoficzną, której integralnym składnikiem były analizy temporalne.
Year
Issue
1
Pages
122-130
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
References
 • Chmaj L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa: PZWS.
 • Czeżowski T. (1992). Uczniowie o nauczycielu. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1995). Konsekwencje a-historyczności pedagogiki. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.). Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania. Bydgoszcz: Wyd. WSP.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2010). Profesor Bogdan Suchodolski – „Moja pedagogika”. W: S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Sztobryn-Bochomulska. Filozofia wychowania w XX wieku. T. 3. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Jadczak R. (1992). Wstęp. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.
 • Jakubiak K., Leppert R. (2003). Sposoby rozumienia „filozofii wychowania” w polskiej pedagogice XIX i XX wieku. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.). Idee pedagogiki filozoficznej. T. 1. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Kołakowski L. (1950). Kilka uwag w sprawie Przeglądu Filozoficznego. Nowe Drogi, nr 2.
 • Materne J. (2004). Pedagogika Kazimierza Sośnickiego i Romany Miller na tle zachodnioniemieckiej nauki o wychowaniu. Zarys zagadnienia. W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.). Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza. Kontynuacje. Przemieszczenia znaczeń wychowawczych. Gdańsk: Wyd. UG.
 • Milerski B., Śliwerski B. (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Nawroczyński B. (1913). Sąd-wytwór. Przegląd Filozoficzny, z. 4.
 • Nawroczyński B. (1928). Główne prądy w pedagogice współczesnej. Rocznik Pedagogiczny, seria 2, tom 3.
 • Nawroczyński B. (1947). Życie duchowe. Zarys filozofii kultury. Kraków-Warszawa: Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i SKA.
 • Nawroczyński B. (1987). Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa: WSiP.
 • Olbrycht K. (2002). Prawda dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Skarga B. (2005). Granice historyczności. Warszawa: Wyd. iFiS PAN.
 • Sobański J. (1994). Skazany na zapomnienie. Szkic poświęcony pamięci profesora Ludwika Jaxy-Bykowskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3-4.
 • Sośnicki K. (1910). Wyjaśnienie i opis w badaniach naukowych. Przegląd Filozoficzny, z. 1-2.
 • Sośnicki K. (1998). O pojęciu pedagogiki filozoficznej. W: S. Wołoszyn. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, ks. 2. Kielce: „Strzelec”.
 • Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Szmyd K. (2003). Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939). Rzeszów: Wyd. URz.
 • Sztobryn S. (1993). historia doktryn pedagogicznych – niepokoje interpretacyjne. W: T. Jałmużna, I. i G. Michalscy (red.). Metodologia w badaniach historii wychowania. Łódź.
 • Twardowski K. (1992). O pojęciu wychowania. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: WSiP.
 • Żukowska Z. (2007). Miejsce filozofii wychowania w ogólnym dorobku naukowym profesora Stefana Wołoszyna. W: S. Sztobryn, M. Miksza (red.). Tradycja i współczesność filozofii wychowania. T. 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5620c19f-00cd-40df-b650-16682564f12d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.