PL EN


2014 | 2(88) | 27-32
Article title

Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych

Content
Title variants
EN
The Factors of Wind Turbines Location
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie produkcja energii wiatrowej zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w sektorze energetyki. Na koniec 2012 roku w Polsce łączna moc pracujących elektrowni wiatrowych sięgnęła niemal 2 500 MW. Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe, wynikająca z wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 4 524 473,670 MWh1. Wobec rosnącego znaczenia energetyki wiatrowej warto jest poznawać i badać zasady funkcjonowania tej branży w obszarze działań operacyjnych. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych wątków związanych z typowaniem i pozyskiwaniem lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych.
EN
The wind energy begins to play an increasingly important role in the Polish energy sector. The total capacity of Polish wind power reached almost 2.500 MW at the end of 2012. Moreover, the volume of electricity generated by wind turbines amounted to 4 524 473.670 MWh as of 30 May 2012 (according to the number of the certificates of origin, confirmed by the President of the Energy Regulatory Authority in 2012). In view of the growing importance of wind energy it seems worthwhile to research into operational activities connected with this sector. Therefore, the aim of this article is to describe the main topics related with choosing a location for the construction of wind turbines. The article contains an overview of the factors impacting the choice of the location for the above-mentioned investment.
Year
Issue
Pages
27-32
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, BSJP. Warszawa 2010.
 • Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Banku Slaskiego i PwC na temat finansowania inwestycji energetycznych, PwC, ING Bank Slaski, Warszawa 2013.
 • Prezydent proponuje obostrzenia w lokalizacji farm wiatrowych, http://www.wnp.pl (2013-06-07).
 • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziaływac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25, poz. 150 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16, poz. 78 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 z pózn. zm).
 • Wolumen energii elektrycznej pochodzacej ze zródeł odnawialnych - aktualne dane, Urzad Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl (2013-07-24).
 • Zajdler R., Regulacje prawa krajowego dotyczace inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty), Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5620dcdc-0eb9-44bb-b9f6-99fa12fa42c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.