PL EN


2017 | 471 | 11-22
Article title

Determinanty rentowności produkcji surowca drzewnego i ich wpływ na implementację instrumentów rachunkowości zarządczej w leśnictwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Produkcja drewna jest jedną z najdłuższych produkcji przyrodniczych, trwającą średnio około 100 lat. Jej specyficzne uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na czynniki kształtujące przychody i koszty związane z gospodarką leśną. Czynniki te determinują rentowność produkcji drewna i są związane z fazą rozwoju drzewostanów. Specyficzne, ekonomiczne uwarunkowania produkcji leśnej są podstawową przyczyną braku możliwości bezpośredniej implementacji narzędzi rachunkowości zarządczej z praktyki przedsiębiorstw produkcyjnych (w tym produkcji rolnej) na grunt jednostek prowadzących gospodarkę leśną. Celem artykułu jest: (1) zidentyfikowanie czynników wpływających na rentowność produkcji drewna; (2) pogrupowanie determinant produkcji drewna w ramach faz rozwojowych drzewostanów; (3) określenie wpływu determinant produkcji drewna na możliwość zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach produkujących drewno.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5625c663-b698-4621-96a0-6f1741b9f346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.