PL EN


2019 | 1 | 135-152
Article title

Professional value orientations of pedagogic students at universities in Northern Central region of Vietnam nowadays

Content
Title variants
PL
Zawodowa orientacja społeczna studentów pedagogiki na uniwersytetach północno-środkowego regionu współczesnego Wietnamu
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Studenci pedagogiki lub oświaty są szczególną klasą społeczną: to ci, którzy rozważają podjęcie pracy nauczyciela. Nauczanie to bardzo ważna ścieżka kariery, ponieważ stwarza talenty, które są najcenniejszym narodowym źródłem. Przyszłość edukacji każdego narodu zależy w wielkiej mierze właśnie od nich. W artykule zaprezentowano ankietę poświęconą zawodowej orientacji społecznej (value orientation, VO) studentów oświaty na Vinh University oraz Hue University’s College of Education (HUCE) – dwóch najstarszych uniwersytetach w północno-środkowym regionie Wietnamu. Dane z ankiety zostały przetworzone za pomocą metod statystycznych, głownie poprzez obliczanie procentowego poziomu odpowiedzi na każde pytanie ankiety, co dostarczyło podstaw do wyciągnięcia wniosków na temat charakterystyki zawodowej orientacji społecznej dzisiejszych studentów pedagogiki na uniwersytetach północno-środkowego regionu Wietnamu. Pomaga to także instytucjom edukacyjnym znaleźć właściwe kierunki i metody oddziaływania w celu zmaksymalizowania siły zawodowych nauczycieli w naszej krajowej edukacji.
EN
Pedagogic students or educational students are a particular social class – those who will consider teaching as a profession. Teaching is a very important career because it creates talents who are the nation’s most valuable resource. The future of education of one nation depends greatly on this team. The article made a survey on the professional value orientation (VO) of educational students at Vinh University and Hue University’s College of Education (HUCE) – the two oldest universities in the North Central region of Vietnam. Survey data were processed by mathematical statistics method, mainly calculating the percentage of responses to each item in the questionnaires, which provided the basis for judgments on the characteristics of professional value orientation of current pedagogic students at universities in North Central region of Vietnam; then, helps education institutions find appropriate ways and methods of impacting to maximize the strength of professional teachers in our country’s education.
Year
Issue
1
Pages
135-152
Physical description
Dates
published
2019-06-28
Contributors
 • Entrepreneurship Innovation Vinh University, Vietnam
References
 • Allport G.W., Vernon P.E., Lindzey G., A seal for measuring the dominant interests, Boston 1960.
 • Allport G.W., Vernon P.E., Lindzey G., A study of Value, Boston 1951.
 • Department of School Youth, Value orientation for students in the current period, 2007.
 • Ha D.N., Value Orientation of current young Students, PhD Dissertation, Hanoi National University of Education, Hanoi 2002.
 • Hàng chục nghìn cử nhân sư phạm thất nghiệp, https://vnexpress.net/tin-tuc/giaoduc/hang-chuc-nghin-cu-nhan-su-pham-that-nghiep-3627745.html [1.06.2019].
 • Katz D., The functional approach to the study of attitudes, “Public opinion Quarterly” 1960, vol. 24.
 • Le V.T.P., About the characteristics and orientation function of value, “Journal of Philosophy” 2011, vol. 4.
 • Le V.T.P., Value orientation of pedagogic students in the North Central Region, PhD Dissertation, Ho Chi Minh National Political Academy, Hanoi 2012.
 • Lu W., Weihe X., Values of Chinese Youth, “Chinese Youth”, the all China Youth Federation and UNESCO 1996.
 • National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Education Law, Hanoi 2005.
 • Pintrich R.P., Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement, “Journal of Educational Psychology” 2000, vol. 92.
 • Quy H.S., About value and Asian Value, Hanoi 2006.
 • Resolution No. 29-NQ/TW dated 4 November, 2013 on fundamental and comprehensive renovation on education and training, satisfying the requirements of industrialization, modernization in the market economic condition under socialism orientation and international integration, 11th Central Committee of the Communist Party of Vietnam.
 • Them T.N., Value and change the traditional cultural value system of Vietnam, http://vietbao.vn [30.6.2010].
 • Tuyen Sinh247.com, http://diemthi.tuyensinh247.com/thong-tin-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-DHS.html [1.06.2019].
 • Tuyen T.D., Understanding the Value Orientation of Vietnamese Youth in the Market Economy Condition, Hanoi 1994.
 • Uan N.Q., Thac N., Trang M.V., Value – personality value orientation and value education, Hanoi 1995.
 • UNESCO, Bureau of Studies and Programming (BSP), Paris 1997.
 • UNESCO, Living Values: An Education Program, 1995.
 • Vinh University, http://vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/seo/thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017 [1.06.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56271aab-8ebd-4a5e-8310-f49c22fd55c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.