PL EN


2013 | 1 | 4 | 185-199
Article title

Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
The improvement of logistic processes in micro enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka zarządzania mikroprzedsiębiorstwem jest przedmiotem badań stosunkowo od niedawna. Przeważający udział przedsiębiorstw mikro w sektorze MSP upoważnia do podejmowania badań nad mikroprzedsiebiorstwami. W artykule przedstawiono tematykę zarządzania procesami logistycznymi w mikroprzedsiebiorstwie oraz możliwości doskonalenia tychże procesów. Na podstawie badań grupy przedsiębiorstw w branży konstrukcji spawanych zdefiniowane zostały systemy logistyczne w mikroprzedsiębiorstwie. Zaproponowano także mierniki efektywności procesów logistycznych. Doskonalenie procesów logistycznych, takich jak proces zaopatrzenia czy proces produkcji w mikroprzedsiebiorstwie może przyczynić się do wzrostu jego konkurencyjności.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
185-199
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Marketingu i Logistyki, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Abt S. (1998), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Arkusz Informacyjny SBA Polska 2010/2011, http://et-europa.eu/ enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files /countries-sheets/2010-2011/poland.een.pdf , dostęp dnia 20.11.2012.
 • Daszkiewicz M. (2008), Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Fertsch M. (2006), Słownik terminologii logistycznej, IMiL, Poznań.
 • Janczewska D. (2009), Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu w: Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, R. Marcinkowski (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa.
 • Janczewska D.( 2011), Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+R do sektora MŚP, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XII, zeszyt 13-2011, SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 • Kokocińska M. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Metody badawcze, Dekompozycja sektorowa, Profile krajów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Koszałka J. (2011), Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MŚP, PARP, Gdańsk.
 • Shaw D. M. (2006), The Role of It Management Resources in the Development of Small Entrepreneurial Firm Customer Relationship Capabilities, "Academy of Entrepreneurship Journal” Vol. 12, No. 1, 2006, s. 19-33.
 • Sułkowski Ł. (2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej, w: Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, Ł. Prysiński (red.), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź.
 • Wawrzyniak K. (2009), Istota, rodzaje i funkcje logistyki, w: Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, R. Kozłowski (red.), A. Sikorski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Zbierowski P. (2012), Przedsiębiorczość w Polsce i na świecie wyniki badań Global Entrepreneurship Monitor, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Wybrane aspekty zarządzania nowoczesna organizacją, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź.
 • Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008 (2009), PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5628b5b2-e767-4ef4-8593-a191b291e1f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.