PL EN


2009 | 13 | 68-81
Article title

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną podmiotów gospodarczych działających na poprzemysłowym obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia w Krakowie

Content
Title variants
EN
Investments in the information technology infrastructure of business entities operating in the post-industrial area included in the Local Revitalization Programme for Zabłocie in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A condition for building up companies’ potential in the period of dynamic economic development is creating solutions which influence their competitiveness. In the era of new technologies – in which time plays a crucial role in the contact with clients, sale of services or data transfer – computers, the Internet and technologically advanced computer systems supporting enterprise management are becoming an indispensable element of the functioning of the SME sector.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
  • Godlewska-Majkowska H., 2006, Rewitalizacja w procesie rozwoju regionów przemysłowych, [w:] Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. XCVI, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Świerczewska-Pietras K., 2007, Przedsiębiorczość w sieci. Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
  • „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”, wyniki badań statystycznych z lat 2004–2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
  • „Stan małych i średnich przedsiębiorstw na Zabłociu” CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków czerwiec 2008.
  • Raport o stanie miasta 2006, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-562a0360-722f-4443-816f-552472856586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.