PL EN


2013 | 40 | 2(T) WCZESNA DOROSŁOŚĆ PROBLEMY SPOŁECZNE, RYZYKO I ZASOBY ZDROWOTNE, ZATRUDNIENIE | 53-58
Article title

PROFILAKTYKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODYCH DOROSŁYCH – ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „SOS” W SZCZECINIE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
PREVENTION OF A SOCIAL EXCLUSION AMONG YOUNG ADULTS – ASSUMPTIONS AND PRACTICE IN THE „SOS” CENTER OF SOCIAL INTEGRATION IN SZCZECIN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, opierając się na teorii tworzenia się tożsamości K. Luyckxa, przeprowadzono analizę działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie. Skupiając się na problematyce wykluczenia młodzieży, opisano projekt profilaktyczny skierowany do młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie ryzyko marginalizacji jest znacznie wyższe.
EN
The article describes actions taken in the “SOS” Center of Social Integration in Szczecin on behalf of people, who are endangered with social exclusion. The Center itself was established by a “SOS for a family” association in 2009. According to the act of a social employment from 13th of June 2009 (Law Journal from 2009, No 6, paragraph No 33), the center of social integration is an organization unit, which carries out professional and social reintegration. It also runs projects for groups of people, who are endangered with social exclusion or for those, who are already facing it. Main objectives here are to make participants self-sufficient and independent as well as to drive them away from social care. In this article, we give a detailed description of practices and actions taken in the “SOS for a family” Center of Social Integration as well as of one of the projects being carried out for young adults, which was titled “A good start. A psychosocial, educational and professional support for people leaving social care centers.” The analysis of our actions is based on a theory of identity creation by K. Lucykx.
Contributors
  • Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie
  • Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie
  • Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie
References
  • Luyckx K., Goossens L., Soenens B. (2006), A developmental contextual perspective on identity construction in emerging adulthood: change dynamics in commitment formation and commitment evaluation, „Developmental Psychology”, Vol. 42(2), s. 366–380.
  • Marcia J.E. (1966), Development and validation of ego – identity status, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 3(5), s. 551–558.
  • Marcia J.E. (1980), Identity in adolescence, w: J. Adelson (red.), Handbook of adolescent psychology John Wiley and Sons New York: (s. 159-187).
  • Szafraniec K. (2013), „Porzucona generacja”: młodzież polska wobec wyzwań „społeczeństwa ryzyka”, http://www.irwirpan.waw.pl/polski/Krystyna_Szafraniec_Porzucona_generacja.pdf [dostęp 24.05.2013].
  • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, raport, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf [dostęp 20.05.2013].
  • Zabielska J.M. (2007), Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej, w: Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, s. 280.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-562c5f5f-34f5-4ee4-a56f-4efb48e210f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.