PL EN


2016 | 1(83) | 50 - 61
Article title

POZIOM I PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z ROLNICTWA W POLSCE

Title variants
EN
The level and spatial differentiation of greenhouse gas emissions from agriculture in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to produce quantitative estimates of greenhouse gas emissions (CH4, N2O and CO2) from agriculture and their spatial allocation within the country. The main source material for the study was the GUS electronic database (2009-2001). To calculate emissions original EMKAL1 program was used. The calculation algorithms in the program were based on the IPCC methodology. The mean, annual greenhouse gas emission from agriculture was 27.7 mln t CO2 eq. Emission originated in animal production was markedly higher (63,3%) than in plant production (36,7%). The biggest emitter was the cattle husbandry (81.1%), while pig production constituted only 13.9%, and the other animal species – 5.0%. Emission showed a high spatial variability. The highest total emission occurred in Podlaskie Voivodship, followed by Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie and Łódzkie Voivodships, while the lowest emission in Zachodnio-pomorskie and Podkarpackie Voivodships. Spatial distribution of emission is linked to a stocking rate and a structure as well as directions of animal and plant production, together with their intensity. Study results indicate the direction towards mitigation measures in agriculture to achieve emission reduction.
Year
Issue
Pages
50 - 61
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Zakład Systemów Rolniczych, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań, Poland
References
 • 1. Bieńkowski F. J., Jankowiak J., Kędziora A., Dąbrowicz R., Holka M. (2013): Nitrogen surpluses in the Wyskoć ditch catchment (Poland) in relation to spatial field structure and intensity of agricultural activity. EJPAU. 16(3), #07, http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue3/art-07.html
 • 2. Bieńkowski J., Jankowiak J., Dąbrowicz R., Holka M. (2013): EMKAL1A: Kalkulator emisji gazów szklarniowych w rolnictwie. V Konferencja Naukowa PTA „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych”, Bydgoszcz, 19-21 wrzesień 2013, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.
 • 3. De Willigen P. (2000): An analysis of the calculation of leaching and denitrification looses as practiced in the NUTMON approach – Report 18. Plant Research International, Wageningen, Netherlands.
 • 4. Decyzja 529/2013/EU (2013): Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 529/2013/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością. Dziennik Urzędowy UE L 165, 80 – 97.
 • 5. Faber A. (2001): Emisja gazów cieplarnianych oraz retencjonowanie węgla przez rolnictwo. Fragmenta Agronomica nr 4 (82), 102-117.
 • 6. Forster P., Ramaswamy V., Artaxo P., Berntsen T., Betts R., Fahey D.W., Haywood J., Lean J., Lowe D.C., Myhre G., Nganga J., Prinn R., Raga G., Schulz M., Van Dorland R. (2007): Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. [w]: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Red. Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Tignor M., Miller H.L. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 129-234.
 • 7. Freibauer A. (2003): Regionalised inventory of biogenic greenhouse gas emissions from European agriculture. Europ. J. Agronomy 19, 135-160.
 • 8. GUS (2009, 2010, 2011): Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 9. GUS (2013): Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.htm?p_name=indeks.
 • 10. Harvey M., Pilgrim S. (2011): The new competition for land: food, energy, and climate change. Food Policy 36, 40-51.
 • 11. IPCC (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. Task Force on National Greenhouse Gas Inventories. Http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ vol4.htm.
 • 12. Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W. (2010): Zalecenia nawozowe dla roslin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe Nr 95. IUNG-PIB, Puławy.
 • 13. Jankowiak J., Ryszkowski L., Bieńkowski J. (2012): Transformation of the Polish agriculture towards the sustainable development. [w]: Agricultural diversity and sustainable development in Europe. Examples from France and Poland. Red. Wicherek S.P., Bałazy S. warsaw University of Life Sciences – SGGW Press Warsaw, 89-100.
 • 14. KOBIZE (2013): Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. IOŚ – PIB Warszawa, http://www.kobize.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-562d06c2-a0f8-44ff-937a-024deab5fafa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.