PL EN


2012 | 1 | 9-18
Article title

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Financing Social Economy Entities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł ma na celu przypomnienie wniosków zawartych w sporządzonej cztery lata temu ekspertyzie oceniającej możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz formułującej propozycje niezbędnych rozwiązań systemowych wspierających dostęp tych podmiotów do kapitału. Przypomniana w niniejszym artykule koncepcja stworzenia systemu rozwiązań instytucjonalno-prawnych ułatwiających podmiotom sektora ekonomii społecznej pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności, jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: jak zapewnić stały, względnie stabilny dopływ środków finansowych do sektora ekonomii społecznej i jak zorganizować infrastrukturę finansową obsługującą ten sektor, by przy danej wielkości środków, można było podejmować jak największą liczbę przedsięwzięć. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to revisit the conclusions of an expert review conducted four years ago with a view to evaluating the possibilities of fi nancing social economy entities and formulating proposals of requisite systemic solutions to support the access of social economy entities to capital. The conception of a system of legal and institutional solutions to facilitate the access of social economy entities to resources to fi nance their activities constitutes an attempt to answer the crucial questions: how to ensure a constant and relatively stable stream of fi nancial resources into the social economy sector and how to organise the financial infrastructure to serve the sector in order that a given level of funds might fi nance as many undertakings as possible in terms of their value and number. (original abstract)
Contributors
author
 • Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej
References
 • Bank BISE [2006], Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, Raport otwarcia, Bank BISE, Warszawa.
 • EKES [2012], Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej , Bruksela (8 lutego, INT/623).
 • Guz H. [2011], Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII priorytetu PO KL , "Półrocznik Ekonomia Społeczna", nr 1/2011 (2).
 • Inicjatywa [2011], Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej - budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji , KOM92011)682, wrzesień (dokument uzgadniany z państwami członkowskimi UE).
 • Manifest [2008], Manifest ekonomii społecznej , Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej, Gdańsk (27 czerwca).
 • Ministerstwo [2009], Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (wersja robocza z 9 marca).
 • www.bezrobocie.org.pl
 • www.konsultacje.ofop.eu
 • www.socialeconomy.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-562fa6c3-c9e5-4e20-8eef-5c0c99eb045b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.