PL EN


2014 | 4(30) | 133-144
Article title

The Real and Imagined Enemy in the Process of Shaping the Macedonian National Identity

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the issues associated with creating thenotion of the enemy in the Macedonian territorial area underlining that image of the enemy was closely related to notion of potential threat. It was strengthened by the geopolitical situation after the year 1878, which led to the formation of the modern Macedonian national identity. On the basisof various textsbelonging tothe Macedonian cultural heritage (including G. Pulevski, K. Misirkov, S. Verković) we can recognize the transfer of the black legend of the Jesuits into the Macedonian territory. In the Macedonian literature at the turn of the 20th century, next to the existing real enemies (Turks, the Greek Church hierarchy (Phanariots)), also appeared an imaginary enemy, represented by the Jesuits. They became the model enemy who was the incarnation of evil fighting against the Orthodoxy and striving for control over the enslaved Slavs by the use of lies, treachery and falsehood. When creating this “enemy” the Macedonian literature used all the elements of the black legend of the Jesuits which existied earlier in Western Europe, and this contributed to the dissolution of the order in 1773. In the article it is noted that the Russian policy towards the Slavic peoples of the Balkans used concepts of the ethnic and religious unity in the Macedonian lands as opposed by the negative image of Catholicism and the “black legend” of the Jesuits, that was already successfully used in other circumstances.
Contributors
 • Institute of Slavic Studies PAS
References
 • Czermiński M., Z Grecji i Krety, Kraków 1902.
 • Franco J.E., Le mythe jesuite au Portugal, au Brésil, en Orient et en Europe (XVIe‑XXe siècles), São Paulo 2008.
 • Iwicki J., Charyzmat zmartwychwstańców. Historia zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, trans. by J. Zagórski, Katowice 1990.
 • J.S., ‘Obchody tysiącznej rocznicy zgonu św. Metodego’, Przegląd Powszechny, No. 6 (1885).
 • Moroz‑-Grzelak L., Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2013.
 • Moroz-‑Grzelak L., Szwat‑Gyłybowa G., ‘Fanariota/Fanarioci’ in G. Szwat‑Gyłybowa (ed.), Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa 2012.
 • Piotrowski A., ‘Macedonia. Z wrażeń naocznego świadka’, Tygodnik Illustrowany, No. 16 (1903).
 • Schulze H., Państwo i naród w dziejach Europy, trans. by D. Lachowska, Warszawa 2012 (Kolory Idei).
 • Szaeffer J., ‘Historia Misji Bułgarskiej Zgromadzenia Zmartwychwstańców Pana Naszego Jezusa Chrystusa’, Zeszyty Historyczno‑Teologiczne, No. 4‑5 (1999).
 • Szwat‑Gyłybowa G., ‘Stereotyp Turka w piśmiennictwie bułgarskim XIX stulecia a grzechy europejskiego orientalizmu’ in T. Dąbek‑Wirgowa, A.Z. Makowiecki (eds.), Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, Warszawa 1993.
 • Wright J., Jezuici. Misje, mity i prawda. Między hagiografią a czarną legendą, trans. by P. Chojnacki, Warszawa 2005 (Tajemnice Historii).
 • Wrzesiński W., Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795‑1939, Wrocław 1992.
 • Załęski S., Historia zniesienia zakonu jezuitów i jego zachowanie na Białej Rusi, Vol. 2: Historia zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi, Lwów 1875.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56349ad1-d14c-4fdd-a892-0c07ae925b85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.