PL EN


2008 | 10 | 245-266
Article title

Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego

Authors
Content
Title variants
EN
Higher education as a factor in preparing the staff for the industry of the Podkarpackie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the process of development of knowledge – based economy, education and science become essential factors leading to the improvement of intellectual resources, which influences the competitiveness of national and regional systems. The development of scientific and educational function takes place in different kinds of educational institutions. The academic centers are important elements of social-economie structure, which determine the process of formation of the regional development poles and increase of competitiveness of the regional system. The quality of intellectual supplies in the industry depends on the educational system and the structure of courses. The author emphasizes the role of education in the development of innovations and industry of the Podkarpackie Voivodeship.
Contributors
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • Domański R., 1997, Gospodarka informacyjna, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Biuletyn KPZK PAN, z. 178, Warszawa.
 • Grzesik A., Walawender P., 2002, Rola wykształcenia w opinii kadry zarządzającej przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego, [w:] R. Fedyna (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Kabaj M., 1997, W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, „Polityka Społeczna”, Nr 4.
 • Kacprzyński B., 1993, Polska nauka, technologia, restrukturyzacja, Warszawa.
 • Karpiński A., 2004, Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Biuletyn Nr 1 (9), Warszawa.
 • Markowski T., 1996, Wspieranie konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Strategiczne wyzwania dla rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stifung Przedstawicielstwo w Polsce.
 • Pomianek T., Rozmus A., 2002, Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych? [w:] R. Fedyna (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Pomianek T., Rozmus A., Przywara B., Bienia M., Czyżewska M., 2006, Raport Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (www. wsiz.rzeszow.pl).
 • Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Rzeszów.
 • Radło M.J., 2003, Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Zaucha J., 1996, Społeczne podstawy polityki rozwoju regionalnego, [w:] Strategiczne wyzwania dla rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stifung Przedstawicielstwo w Polsce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-563788af-65ac-46f2-8166-bdd3ed678c81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.