PL EN


2016 | 9 |
Article title

Działalność wizerunkowa zabytkowych i współczesnych bibliotek

Content
Title variants
EN
The image-creating activities of historical and modern libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przykłady inicjatyw, działań promocyjnych i niestandardowych usług mających decydujący wpływ na pozytywny wizerunek współczesnych bibliotek. Opisano również biblioteki o zabytkowym charakterze zbiorów, które wpisują się w krajobraz kulturowy miast, współtworzą atmosferę danych miejsc, przyciągając naukowców, pasjonatów, zwiedzających. Liczne przykłady dowodzą, że współczesne biblioteki stworzyły własny styl, a ich otwartość na innowacje techniczne sprawia, iż są postrzegane jako instytucje nowoczesne.
EN
The article presents examples of initiatives, promotional activities and services that are critical to a positive image of modern libraries. The paper also describes old libraries with historical collections, which are part of the cultural landscape of cities, co-create the atmosphere of places, and are attractive for scientists, enthusiasts and visitors. Examples prove that libraries have created their own style, and their openness to technical innovations causes that the institutions are seen as modern.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Angielska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Feinberg S., Keller J., Designing space for children and teens in libraries and public places, “American Libraries”, 2010, Vol. 41, nr 4, s. 34 -37.
 • Gębołyś Z., Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce. In M. Nowak (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań, 2004, s. 21.
 • Haavisto T., A building is the image of its function. In Librarybuildings.info [online], 2016 [dostęp: 2016-05-24]. Dostepny w World Wide web: http://www.librarybuildings.info/articles/building-image-its-function.
 • Klich A., Strona internetowa biblioteki jako jeden z elementów kształtujących jej wizerunek, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2010, nr 4, s. 5.
 • Kołodziejczyk E., E-wizerunek biblioteki – na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych, „EBIB”, [online], 2012, nr 3 [dostęp: 2016-05-24]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_kolodziejczyk.pdf.
 • Sobiech A., Możliwości kształtowania wizerunku biblioteki poprzez media elektroniczne. In M. Wojciechowska (red.), Elektroniczny wizerunek biblioteki, Gdańsk, 2008, s. 10-11.
 • Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010.
 • Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.
 • Wojtczak J., Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, „Biblioteka”, 2013, nr 17 (26), s. 196-214.
 • Zawada A., Kreowanie rynku bibliotek, „EBIB”, [online], 2002, nr 3 [dostęp: 2016-05-24]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2002/32/zawada2.php.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56383dbc-3f18-459e-9a5c-a82e2ebef5fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.