PL EN


2014 | 4(38) | 179-185
Article title

Potencjalne zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza wskutek zastąpienia paliw kopalnych biomasą wierzby

Title variants
EN
Potential Changes in Air Pollution Due to Replace Fossil Fuels with Willow Biomass
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przeprowadzono analizę porównawczą emisji SO2, NOx, CO, CO2 oraz pyłu w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biomasy wierzby, węgla kamiennego i oleju opałowego lekkiego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że spalanie węgla kamiennego powoduje ponad osiemdziesięciokrotne, a oleju opałowego czterokrotne, zwiększenie emisji SO2 w odniesieniu do biomasy. Ilość NOx, przeliczona na NO2, powstającego podczas spalania węgla i oleju opałowego jest odpowiednio wyższa o 21% i niższa o 26%. Wykorzystanie węgla powoduje, że emisja CO jest mniejsza o 5% aniżeli w przypadku spalania biomasy, a oleju opałowego — mniejsza o 99%. Produkcja energii z badanych paliw kopalnych wiąże się z emisją CO2 wyższą o ok. 15–17% niż z paliwa odnawialnego. Emisja pyłu zawieszonego okazała się prawie dwukrotnie wyższa w przypadku węgla kamiennego w porównaniu do zrębek wierzby, zaś najmniejszą ilość tych zanieczyszczeń — dwudziestotrzykrotnie mniej — powodowało wykorzystanie oleju opałowego.
EN
The article consist comparative analysis of SO2, NOx, CO, CO2 and dust expressed in energy units produced from willow biomass, coal and heating oil. Those calculations proved that coal use caused over eighty times (for heating oil four times) increase of SO2 emission with comparison to biomass. The amount of NOx generated during the combustion of coal and fuel oil is respectively higher by 21% and lower than 26%. The use of coal reduced the CO emissions by 5% and fuel oil — 99% compared to biomass. Also the amount of NOx is higher respectively by 80% and 20%. Emission of CO is also higher (32%) than from biomass and for heating oil is lower by 99%. Energy production from fossil fuels entails 15–17% higher emission of CO2 than from renewable fuel. Dust emission was twice higher from coal when compared to willow chips. The lowest pollution of dust was noted for heating oil.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
 • Borycka B. (2009): Ekologiczne aspekty współspalania biomasy z odpadów owocowo-warzywnych z węglem. „Energetyka”(6), s. 386–390.
 • Drzybiecka N. (2004): Ekologiczne spalanie z użyciem biomasy. W przyrodzie nic nie ginie. „Nafta & Gaz Biznes”(10).
 • Gradziuk P. (2014): The Potential of Straw for Energy Purposes in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12(1), s. 15–22.
 • Kistler M., Schmidl C., Padouvas E., Giebl H., Lohninger J., Ellinger R., Bauer H., Puxbaum H. (2012): Odor, Gaseous and PM10 Emissions from Small Scale Combustion of Wood Types Indigenous to Central Europe. „Atmospheric Environment”, nr 51, s. 86–93.
 • Kowalczyk-Juśko A. (2010): Redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki zastąpieniu węgla biomasą spartiny preriowej. „Problemy Inżynierii Rolniczej”, nr 18(4), s. 69–77.
 • Kowalczyk-Juśko A., Sławińska M. (2012): Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych spalania drewna w kotłowniach przydomowych. „Autobusy — Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 13(10), s. 181–184.
 • Nusbaumer T., Czasch C., Klippel N., Johansson L., Tullin C. (2008): Particulate Emissions from Biomass Combustion in IEA Countries Survey on Measurements and Emission Factors. Zurich.
 • Pater S., Magiera J. (2011): Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych. „Czasopismo Techniczne. Chemia”, nr 108(2-Ch), s. 165–184.
 • Schmidl C., Luisser M., Padouvas E., Lasselsberger L., Rzaca M., Cruz C.R.S., Handler M., Peng G., Bauer H., Puxbaum H. (2011): Particulate and Gaseous Emissions from Manually and Automatically Fired Small Scale Combustion Systems. „Atmospheric Environment”, nr 45(39), s. 7443–7454.
 • Sekret R. (2008): Emisja substancji szkodliwych w procesie fluidalnego spalania mieszanki biomasy i węgla brunatnego. Częstochowa, Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”.
 • Szczepanek M. (2009): Wymagania prawa polskiego dotyczące ograniczenia emisji związków toksycznych do atmosfery. „Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie”, nr 19(91), s. 97–101.
 • Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M. (red.) (2007): Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Zabrze, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Politechniki Śląskiej.
 • Wielgosiński G. (2009): Czy biomasa jest paliwem ekologicznym? [w:] J. Ozonek i M. Pawłowska (red.): Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, t. 58, Lublin, Komitet Inżynierii Środowiska PAN.
 • Zespół Ochrony Powietrza KOBiZE (2013): Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW. Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-563dde5e-454f-4c08-aa48-06d879c2c68e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.