PL EN


2013 | 129 | 68-79
Article title

Teoretyczne i definicyjne ujęcie ekonomii społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Theoretical and Definitional Aspects of Social Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper attempts to provide a perspective on defining the social economy on social science. It addresses the question of the relevance of a unifying concept with its need to embrace the existing diversity of approaches and concepts. To this end, it surveys both historical and contemporary academic literature, as well as practice-rooted conceptualisations of the social economy. The social economy is presented as a hybrids solution between market and state activity. But this traditional social science "classificatory" approach does not lead to an operational definition of the social economy.
Year
Volume
129
Pages
68-79
Physical description
Contributors
References
 • P.M. Hirsch, P.Z. Levin: Umbrella Constructs Versus Validity Police: A Life Cycle Model. "Organization Science" 1999, No. 10(3), s. 199-212.
 • J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts: Social Entrepreneurship. Palgrave Macmillan 2006, s. 3
 • J. Mair: Social to Entrepreneurship: Taking Stock and Looking Ahead. Working Paper WP-888, IESE Business School - University of Navarra 2010, s. 2.
 • F. Moulaert, O. Ailenei: Social Economy, Third Sector and Solidarity Relations: A Conceptual Synthesis from History to Present. "Urban Studies" Vol. 42, No. 11, s. 2040.
 • J.S. Mill: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. 2. PWN, Warszawa 1966, s. 515-547.
 • L. Walras: Etudes'economie politique appliquee: (theorie de la production de la richesse sociale). Eds. Rouge-Pichon, Lausanne-Paris 1898.
 • T. Kaźmierczak: Zrozumieć ekonomię społeczną. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 94.
 • Cz. Strzeszewski: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978, s. 50-51.
 • T.O. Nitsch: Full-fledged and Forthright Social Economists Under-acclaimed. "International Journal of Social Economics" 2000, Vol. 27, No. 7/8/9/10, s. 742.
 • H. Landreth, D.C. Colander: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 303.
 • K. Polanyi: The Great Transformation: the Political and Economic Origins of our Time. Boston 2001 [1944]. Beacon Press, s. 49.
 • E. Leś: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do tematyki. Red. E. Leś. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 37.
 • J.A. Schumpeter: Capitalism, socialism and democracy. Harper and Brothers Publishers, New York 1950, s. 82-85.
 • J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 90-105.
 • Ch. Badelt: Entrepreneurship Theories of the Non-Profit Sector. "Voluntas" 1997, Vol. 8, No. 2, s. 162-178.
 • Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne. Wybór tekstów. J.J. Wygnański. Wydawnictwo FISE, s. 75-78, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/biblioteka_eS_pliki/eksiazki/antologia_tekstow_przedsiebiorstwo_spoleczne.pd.
 • M. Kisilowski: Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 111.
 • P. Sekuła: Kultura polityczna a konsolidacja demokracji. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2009, s. 31.
 • Ch. Mouffe: Deliberative Democracy or Agonistic Pluralis. Reihe Politikwissenschaft, Political Science Series No. 72, Editor Christine Neuhold, Associate Vienna 2000.
 • M. Grabowska, T. Szawiel: Budowanie demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • S. Wójcik: Zapomniana polska ekonomia społeczna XX w. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 8.
 • U. Zagóra-Jonszta: Polska neoliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 r. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 29-31.
 • L. Biliński: System ekonomii społecznej. T. 1, t. 2. Wyd. 2. Wydawnictwo Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1880.
 • Z. Daszyńska-Golińska: Ekonomia społeczna. Cz. 2. Warszawa 1906, s. 115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-563f6e60-78e6-448a-a486-9a4a52ee6f26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.