PL EN


2016 | 5 | 317-332
Article title

KONCERTY SZWAJCARSKIEGO CHÓRU „MOTET ET MADRIGAL” W POLSCE W ROKU 1923 W ŚWIETLE PUBLIKACJI PRASOWYCH

Content
Title variants
EN
CONCERTS OF SWISS CHOIRE “MOTET ET MADRIGAL” IN POLAND IN 1923 IN VIEW OF PRESS PUBLICATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
National values were the particularly exposed element of Polish music of interwar period. It clearly fited into the model of state education which was strongly promoted those days. National problem remains in the circle of keen interest in music criticism. Polish music of the Renaissance tried to present it as a discipline that was comparable to European music in terms of values. An image of Poland was formed as of a country with a rich and old cultural tradition. This thesis was willingly used by the politicians which is confirmed by music related critical articles concerning performances of Swiss chamber choire “Motet et Madrigal” in Poland in April of 1923. Choire was founded by the eminent Polish composer and conductor Henryk Opieński. This article is an attempt to analyze reviews, which appeared in the press during the tour of the ensamble. Those reviews were published by the newspapers of Cracow, Warsaw, Poznań, Łódź and Bydgoszcz and have been analyzed by the author in terms of their musical as well as political references.
Year
Issue
5
Pages
317-332
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
References
 • A.K., Dawniej a obecnie, „Muzyka i śpiew” 1923, nr 25.
 • Alf. Jen. [Alfred Jendl], Z sali koncertowej, „Ilustrowany Kurjer Codzienny” 1923, nr 85.
 • Apte H., Z Sali koncertowej, „Nowy Dziennik” 1923, nr 78.
 • b., Z muzyki, „Dziennik Poznański” 1923, nr 94.
 • Bemol [Stanisław Baumann], Motet et Madrigal, „Gazeta Bydgoska” 1923, nr 92.
 • Błaszczyk L.T., Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2014.
 • Bursa S., Z sali koncertowej, „Goniec Krakowski” 1923, nr 83.
 • Drobner M., Przybylski T., Życie muzyczne Krakowa w okresie międzywojennym, [w:] Kraków Muzyczny 1918-1939, red. M. Drobner, T. Przybylski, Kraków 1980.
 • Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski Warszawa 2001.
 • F. Hal. [Feliks Halpern], Teatr i muzyka. Wieczór zespołu szwajcarskiego „Motet i Madrygal” w T.M.M., „Głos Polski” 1923, nr 105.
 • F. Sz. [Felicjan Szopski], Z Filharmonji „Motet et Madrigal”, „Kurjer Warszawski: Wydanie wieczorne” 1923, nr 108.
 • Grafczyńska M., Chanson i madrigal, „Głos Narodu” 1923, nr 64, nr 66.
 • Grafczyńska M., Literatura i sztuka Motet et Madrigal, „Głos Narodu” 1923, nr 69.
 • Grafczyńska M., O renesansie muzycznym w Polsce, „Głos Narodu” 1923, nr 61.
 • J.R., Koncert szwajcarskiego zespołu wokalnego „Motet et Madrigał” pod dyr. H. Opień-skiego, „Robotnik” 1923, nr 110.
 • Jasiński R., Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927), Warszawa 1979.
 • M. Cent [Maksymilian Centnerszwer], Z koncertów, „Nasz Przegląd” 1923, nr 34.
 • Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński, Warszawa 1981.
 • „Motet et Madrigal” w Łodzi, „Rozwój” 1923, nr 99.
 • „Motet et Madrigal”. Przed koncertem w Bydgoszczy, „Gazeta Bydgoska” 1923, nr 82.
 • Motet i Madrygał przyjeżdża do Polski, „Goniec Krakowski” 1923, nr 74.
 • Niewiadomski S., Z sali koncertowej, „Rzeczypospolita: Wydanie wieczorne” 1923, nr 105.
 • Niezwykły koncert. Szwajcarski chór „Motet et Madrigal” w Warszawie, „Gazeta Poranna 2 grosze” 1923, nr 104.
 • Opalski J., Muzyka na łamach prasy krakowskiej, [w:] Kraków Muzyczny 1918-1939, red. M. Drobner, T. Przybylski, Kraków 1980.
 • Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983.
 • Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980.
 • Przybylski T., Noty biograficzne [w:] Kraków Muzyczny 1918-1939, red. M. Drobner, T. Przybylski, Kraków 1980.
 • Reiss J., Z Sali koncertowej, „Nowa Reforma” 1923, nr 68.
 • Rl [Piotr Rytel], „Motet et Madrigal” Szwajcarski zespół wokalny, „Gazeta poranna 2 gro-sze” 1923, nr 110.
 • S.W. [Stanisław Wiechowicz], Ruch muzyczny w Poznaniu, „Śpiewak” 1923, nr 5-6.
 • Sachse F., Nasza bolączka, „Nuta Polska” 1925, nr 2.
 • Scholae canto rum, „Muzyka i śpiew” 1923, nr 27.
 • Słownik muzyków polskich, t. 1, red. J. Chomiński, Kraków 1964.
 • Stawiszyńska A., Łódzka Orkiestra Symfoniczna czasów Wielkiej Wojny w recenzjach Felik-sa Halperna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 2 (20).
 • Stoiński S., 15-letnia rocznica zespołu Motet i Madrygał, „Śpiewak” 1932, nr 4.
 • Szwajcarscy wielbiciele polski w Łodzi, „Rozwój” 1923, nr 98.
 • Urbaniak R., Z dziejów prasy łódzkiej – „Republika” 1923-1925, „Acta Universitatis Lo-dzensis. Folia Historica” 2008, nr 82.
 • zdz. jach. [Z. Jachimecki], Z sali koncertowej, „Czas” 1923, nr 85.
 • „Czas” 1923, nr 85.
 • „Gazeta Bydgoska” 1923, nr 82, nr 92.
 • „Gazeta Poranna 2 grosze” 1923, nr 104, nr 110.
 • „Głos Narodu” 1923, nr 61, nr 64, nr 66, nr 67, nr 69.
 • „Głos Polski” 1923, nr 100, nr 105.
 • „Goniec Krakowski” 1923, nr 74, nr 83.
 • „Dziennik Poznański” 1923, nr 88, nr 92, nr 94.
 • „Ilustrowany Kurjer Codzienny” 1923, nr 75, nr 76, nr 77, nr 85.
 • „Kurjer Łódzki” 1923, nr 102.
 • „Kurjer Poznański” 1923, nr 85, nr 86, nr 87, nr 88, nr 89, nr 90, nr 91.
 • „Kurjer Warszawski: Wydanie wieczorne” 1923, nr 105, nr 108.
 • „Kurjer Warszawski: Dodatek poranny” 1923, nr 105.
 • „Muzyka i śpiew” 1923, nr 25, nr 27.
 • „Nowa Reforma” 1923, nr 61, nr 63, nr 68.
 • „Nowy Dziennik” 1923, nr 78.
 • „Nasz Przegląd” 1923, nr 34.
 • „Nuta Polska” 1925, nr 2.
 • „Robotnik” 1923, nr 110.
 • „Rozwój” 1923, nr 98, nr 99.
 • „Rzeczypospolita: Wydanie wieczorne” 1923, nr 105.
 • „Śpiewak” 1923, nr 5-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5640236b-fee6-448e-a598-a7ca208bd367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.